GPW: w sprawie wprowadzenia doobrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki ANWIM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 kwi 2021, 18:10

GPW: w sprawie wprowadzenia doobrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki ANWIM S.A.

Uchwała Nr 386/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki ANWIM S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki ANWIM S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości