GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii E spółki UNIBEP S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 kwi 2021, 18:10

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii E spółki UNIBEP S.A.

Uchwała Nr 387/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia obrotu w alternatywnym systemie na Catalyst obligacjami na okaziciela serii E spółki UNIBEP S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki UNIBEP S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami

serii E, oznaczonymi kodem "PLUNBEP00080", w związku z zamiarem

ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - od dnia 14 kwietnia 2021 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 - 11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 13 kwietnia

2021 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie

na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Unibep SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości