GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki ARRINERA S.A. na NewConnect | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 kwi 2021, 18:10

GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki ARRINERA S.A. na NewConnect

Uchwała Nr 388/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki ARRINERA S.A. na rynku NewConnect

§ 1

1. Na podstawie § 9 ust. 7 i 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zmienić system notowań akcjami spółki

ARRINERA S.A., oznaczonymi kodem "PLABNET00019" - na system notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

2. Dokonywanie obrotu akcjami spółki ARRINERA S.A. w systemie notowań,

o którym mowa w ust. 1, możliwe będzie po ustaniu okresu zawieszenia obrotu tymi akcjami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2021 r.

kom mra

Ostatnie wiadomości