Skrót wiadomości - piątek, 9 kwietnia, 18.30 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 kwi 2021, 18:34

Skrót wiadomości - piątek, 9 kwietnia, 18.30

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Możliwe jest chwilowe wybicie CPI powyżej 3,5 proc., ale utrzymuje się duża ujemna luka popytowa i w gospodarce nie ma nadmiernego popytu - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

Nie ma żadnego powodu, żeby zmieniać cel inflacyjny w Polsce - wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W 2022 r. inflacja znajdzie się w okolicy 2,5 proc. - wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Długookresowe oczekiwania inflacyjne mocno zakotwiczone w celu NBP - wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego.

RPP "nie przegapi" momentu konieczności zacieśnienia polityki pieniężnej, ale jest to odległa perspektywa - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Obecna fala pandemii i zaostrzenie restrykcji wpływają bardzo negatywnie na aktywność gospodarczą i na nastroje - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że dopiero marcowe dane pozwolą lepiej ocenić jej wpływ na gospodarkę.

Jest stanowczo zbyt wcześnie, by rozważać zacieśnienie polityki pieniężnej, które będzie możliwe dopiero po wejściu gospodarki na ścieżkę trwałego i szybkiego wzrostu - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

NBP zachowuje możliwość luzowania polityki pieniężnej, ale nie ma na razie takiej potrzeby i nie trzeba o tym mówić - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

NBP zakłada, że w Polsce będzie realizował się scenariusz optymistyczny, uda się przezwyciężyć pandemię i w lecie nastąpi powrót do normalności - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Stopy procentowe bez zmian do końca kadencji RPP, czyli do połowy 2022 r. - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

Decyzje banków centralnych z małych krajów regionu są bez znaczenia dla polityki NBP - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

NBP docelowo chce trzymać 20 proc. rezerw walutowych w złocie, wobec 8 proc. obecnie - poinformował w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej podkreślała w marcu, że doświadczenia innych banków centralnych wskazują na silne, negatywne skutki gospodarcze zbyt szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej - wynika z protokołu z posiedzenia RPP. Niektórzy z Rady ponownie wskazywali na potrzebę podwyżki stóp proc. w Polsce w II poł. 2021 r., gdyby pojawiła się silna presja inflacyjna.

Większość RPP oceniła w marcu, że po pandemii ponownie pojawią się czynniki, które we wcześniejszych latach oddziaływały w kierunku obniżenia dynamiki cen - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z dn. 3 marca. Niektórzy z Rady oceniali, że inflacja może być wyższa od marcowej projekcji.

NBP nie widzi napięć na rynku nieruchomości - poinformował w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

NBP podtrzymuje, że zaangażuje się tylko w systemowe rozwiązanie kredytów walutowych w CHF - wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego.

W marcu w rejestrze REGON zarejestrowano 32,9 tys. firm, o 21,3 proc. więcej mdm - podał w piątek GUS.

Eksport Polski do Niemiec w lutym wzrósł o 11,0 proc. rdr - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Eksport Niemiec w lutym wzrósł o 0,9 proc., po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po wzroście miesiąc wcześniej o 1,6 proc., po korekcie z +1,4 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

W Niemczech produkcja przemysłowa w II spadła o 1,6 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu spadła o 2,0 proc., po korekcie z -2,5 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny.

Produkcja przemysłowa we Francji spadła o 4,7 proc. w II mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 3,2 proc., po korekcie z +3,3 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.

Ceny konsumpcyjne w Chinach wzrosły w III o 0,4 proc. rdr - podało biuro statystyczne.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w marcu wzrosły o 1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 4,2 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie.

Zapasy amerykańskich hurtowników w lutym wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu. Wstępny odczyt wskazał na wzrost zapasów o 0,5 proc. mdm.

BUDŻET, DŁUG

NBP chce być trwale bardziej aktywny i elastyczny na rynku obligacji - wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Zysk NBP w 2020 wyniósł 9,3 mld zł, z czego do budżetu trafi 8,9 mld zł - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 179,1 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg.

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia od 12 IV do 25 IV wynosi ok. 600 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji rozporządzenia.

GIEŁDA

W piątek główne indeksy na GPW zanotowały niewielkie zmiany, rzędu 0,3 proc. Kontynuowane były tendencje widoczne na poprzedniej sesji, tym samym WIG20 oddalił się od poziomu oporu, a indeksy małych i średnich spółek poprawiły lokalne maksima.

WIG20 zakończył piątkowe notowania przeceną o 0,26 proc. do 1.975,11 pkt., WIG zniżkował o 0,08 proc. do 59.389,97 pkt. Ponownie mocniejsze okazały się małe i średnie spółki. mWIG40 i sWIG80 zwyżkowały po 0,29 proc. Pierwszy z nich pokonał wyznaczone we wtorek 3-letnie maksimum wyznaczając nowe na 4.479,04 pkt. Małe spółki rosły przez cały tydzień i poprawiły 13-letni szczyt do 19.250,57 pkt.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 1,4 pkt. proc. do 44,2 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł z kolei o 5 pkt. proc. do 25,4 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

Polska Grupa Energetyczna uważa, że skarga Czech do TSUE i żądanie zamknięcia należącej do PGE kopalni węgla brunatnego w Turowie niosą ryzyko zapaści polskiego systemu elektroenergetycznego i stanowią zagrożenie dla przyszłości Europejskiego Zielonego Ładu - podała PGE w komunikacie prasowym.

Ryvu Therapeutics chce wznowić badanie kliniczne RVU120 w USA tak szybko, jak to możliwe. Spółka będzie pracować nad dokumentacją dla FDA, na co ma 30 dni, ale chce ją przesłać jak najszybciej. Agencja będzie miała następnie 30 dni na decyzję - poinformował zarząd spółki podczas piątkowej wideokonferencji. Częściowe wstrzymanie badań w USA nie wpływa na termin rozpoczęcia badań w Europie.

Badanie kliniczne projektu RVU120 zostało czasowo i częściowo zawieszone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) z powodu śmierci w następstwie pogarszającego się zapalenia trzustki u jednego z pacjentów, który wcześniej przyjmował dawkę 110mg - poinformowała Ryvu Therapeutics w komunikacie.

Grupa Votum wysłała w I kwartale 2021 roku do sądów ponad 3 tys. pozwów w sprawach frankowych, a w samym marcu było ich ponad 1,2 tys. i był to rekordowy miesiąc w historii projektu - poinformował PAP Biznes prezes Votum Robin Lawyers, Kacper Jankowski.

W I kwartale liczba wyroków wydanych przez sądy w sprawach kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego spadła do 224 z 449 w IV kwartale - wynika z przygotowanego dla PAP Biznes zestawienia Votum Robin Lawyers. W I kwartale 91,5 proc. sądowych wyroków w tych sprawach było korzystnych dla konsumentów.

Apator chce utrzymać udział w rynku dostaw liczników inteligentnych w Polsce na poziomie 50-60 proc. i liczy na kontrakty w ramach planowanych na lata 2023-28 instalacji liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii - wynika z wypowiedzi prezesa Mirosława Klepackiego. W jego ocenie, grupa może w najbliższych latach zwiększyć przychody dzięki inwestycjom, które pozwolą na wzrost produkcji.

Robyg podpisał 888 umów deweloperskich w pierwszym kwartale 2021 roku. Liczba umów rezerwacyjnych netto wyniosła 1,11 tys. wobec 588 rok wcześniej. Spółka przekazała 560 lokali - podała spółka w komunikacie.

Grodno dąży do rentowności EBITDA na poziomie 4 proc. - poinformował dyrektor ds. rozwoju Marcin Gardas. Spółka spodziewa się dynamicznego rozwoju działalności dzięki m.in. sprzedaży pomp ciepła, ale oczekuje też dobrego roku w segmentach takich jak przemysł czy oświetlenie, które ucierpiały w 2020 r. z powodu pandemii.

Kruk wydał na portfele wierzytelności 159 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku - podała spółka w komunikacie. Nakłady wzrosły o 180 proc. rok do roku. Firma kupiła portfele o nominalnej wartości 877 mln zł, 74 proc. większej niż przed rokiem.

Portfel zamówień ML System na 2021 r. wynosi ponad 100 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym.

Zarząd Sonela rekomenduje wypłatę 14 mln zł dywidendy, co dałoby 1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Gaz-System planuje do 2031 roku realizację 30 kluczowych inwestycji, dzięki którym długość krajowej sieci przesyłowej gazu wzrośnie do 13,1 tys. km z obecnych 11 tys. km, a moc tłoczni gazu zainstalowanych w Polsce zwiększy się ponad dwukrotnie - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Legimi zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 14 kwietnia - wynika z uchwały zarządu GPW.

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-marzec 822 nowe przyczepy i naczepy, czyli o 25,7 proc. więcej rdr - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Odpis z tytułu utraty wartości inwestycji w białoruski Idea Bank obniży skonsolidowany wynik Getin Holding w 2020 roku o 84,6 mln zł - podał Getin w komunikacie. Odpis został zwiększony o 58,2 mln zł.

Aplisens spodziewa się uzyskania certyfikatów dla przetworników ciśnienia na rynkach USA i Kanady w ciągu kliku tygodni, ale wzrostów sprzedaży na rynku amerykańskim oczekuje dopiero w przyszłym roku - poinformował prezes Adam Żurawski. Zarząd nie planuje obecnie modyfikacji przyjętej strategii i ocenia, że jest jeszcze możliwa jej realizacja w 2022 r.

WALUTY

Kurs złotego obecnie znajduje się w "strefie komfortu" NBP i RPP - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

W tej chwili nie ma potrzeby interwencji walutowej - wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego.

NBP nie dąży do określonego poziomu kursu, interweniuje w momencie dynamicznych zmian notowań PLN - powiedział w piątek w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Dostosowaliśmy kurs PLN do tego, co chcieliśmy osiągnąć polityką pieniężną - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5414 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1888 USD i 130,42 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w USA wahają się podczas ostatniej w tym tygodniu sesji, ale ogólnie zmierzają do tygodniowego spadku. Saudyjczycy przekonują, że OPEC+ jest wystarczająco elastyczny, aby zmienić swoje działania w zależności od sytuacji rynkowej - informują maklerzy.

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź wprawdzie tanieje w piątek, ale zaliczy pierwszą tygodniową zwyżkę cen od miesiąca. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej o 0,4 proc. - po 8.974,50 USD za tonę - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Szansa na powrót Ryvu Therapeutics do realizacji badania klinicznego RVU120 jest duża - oceniła w komentarzu dla PAP Biznes Katarzyna Kosiorek, analityczka Trigon DM. Jak wskazała, badanie jest częściowo wstrzymane, a nie zatrzymane w całości, więc nie jest to analogiczna sytuacja względem projektu SEL24 sprzed trzech lat. O godz. 10.30 akcje spółki tanieją o 14,1 proc.

W najbliższych dniach ceny paliw nie spadną, obniżki będą możliwe dopiero w drugiej połowie kwietnia - prognozują analitycy e-petrol.

Jeżeli obniżki hurtowych cen paliw utrzymają się, możliwe są także niewielkie spadki cen na stacjach w kolejnych dniach - prognozują analitycy BM Reflex.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Posiedzenie całego składu Izby Cywilnej w sprawie rozstrzygnięcia zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych zostało przełożone na 11 maja z 13 kwietnia - poinformował Sąd Najwyższy w komunikacie prasowym.

URE negatywnie ocenia projekt zniesienia obliga giełdowego, chce wycofania projektu - napisał Urząd Regulacji Energetyki w opinii do projektu.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest zaniepokojone planami zniesienia obliga giełdowego na rynku energii - napisał resort.

Spółki zapłaciły w lutym podatek od sprzedaży detalicznej w wysokości 188,03 mln zł - podał resort finansów.

Średnie zapotrzebowanie na prąd w 13 tygodniu tego roku spadło w kraju o 2,9 proc., porównując do danych z 13 tygodnia 2019 roku - poinformował Polski Fundusz Rozwoju.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 28.487 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 768 osób, wykonano 244.748 szczepień - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.528.006 zakażeń, 57.427 zgonów i 7.263.426 szczepień.

W szpitalach przebywa 34.550 pacjentów z COVID-19, o 314 mniej niż w czwartek. Wspomagania respiratorem wymaga 3376 chorych, o 14 więcej niż dzień wcześniej – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali mnie, że sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewali - mówił prezydent Andrzej Duda w piątek po zakończeniu Rady Gabinetowej ws. sytuacji epidemicznej.

Egzaminy maturalne odbędą się w terminie; rozpoczną się 4 maja i będą trwały ponad 20 dni; będą przeprowadzane wyłącznie w formie pisemnej - poinformował prezydent Andrzej Duda posiedzeniu Rady Gabinetowej.

Ponieważ zakładamy, że w ciągu najbliższych tygodni sytuacja epidemiczna powinna się znacząco poprawiać jest wysoce prawdopodobne i to jest bardzo poważnie rozważane w tej chwili przez premiera i ministra edukacji, aby szkoły zostały uruchomione w systemie hybrydowym - mówił prezydent Andrzej Duda.

Na podstawie spadającej dziennej liczby nowych zakażeń koronawirusem można by mówić, że apogeum trzeciej fali pandemii mamy za sobą - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że teraz mamy ponownie najtrudniejszy moment w pandemii- testowanie wydolności systemu ochrony zdrowia.

Były poważne problemy z funkcjonowaniem systemu dostaw szczepionek; zdaliśmy się na skuteczność działania Komisji Europejskiej i w pewnych aspektach ta skuteczność okazała się wątpliwa - powiedział po posiedzeniu Rady Gabinetowej w piątek prezydent Andrzej Duda.

W najbliższą środę do Polski powinna przyjechać pierwsza partia 120 tys. sztuk szczepionek Johnson&Johnson, do końca kwietnia łącznie powinniśmy otrzymać 300-kilkadziesiąt tysięcy sztuk - powiedział w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds szczepień Michał Dworczyk.

Rejestrację kolejnych roczników na szczepienie przeciw COVID-19 trzeba dostosowywać do liczby chętnych, przejściowo wstrzymując rejestrację lub przyspieszając rejestrację kolejnych roczników – powiedział w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Od 25 kwietnia nie nastąpi pełne uwolnienie wszystkich roczników, tylko dalsze umożliwienie rejestracji osobom urodzonym w konkretnym roku bądź latach - poinformował pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk.

Trzeba mieć nadzieję, że szczepienia będą przebiegały jeszcze sprawniej, a wkrótce zakażeń i zachorowań będzie nieco mniej, być może nawet za dwa tygodnie - powiedział PAP specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog prof. Piotr Jankowski z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

W tej chwili na szkolenia, które dają uprawnienia do szczepień zgłosiło się ponad tysiąc diagnostów laboratoryjnych. Część z nich została już przeszkolona i może już szczepić - przyznała prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska.

Nie odpuścimy tej sprawy, póki ostatnia złotówka nie zostanie zwrócona do budżetu - mówili w piątek w Lublinie posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński, Michał Szczerba i Michał Krawczyk, odnosząc się do tzw. afery respiratorowej.

Narodowy Fundusz Zdrowia zweryfikuje informację dotyczącą rzekomych szczepień w Rzeszowie szczepionką firmy Johnson & Johnson. Taka działalność byłaby nielegalna i wymagała zawiadomienia prokuratury - stwierdził w piątek w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

Polska Akademii Nauk (PAN) na pewno będzie obecna w Krajowym Planie Odbudowy na etapie jego uszczegóławiania - zapewnił w piątek w Sejmie wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt tzw. rozporządzenia obszarowego, który pozwoli szybciej przygotować inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego - podała spółka CPK.

Kandydat Lewicy na urząd RPO Piotr Ikonowicz interweniował w piątek w siedzibie firmy Solaris w podpoznańskim Bolechowie ws. planów zwolnień w firmie. Zagrożenie zwolnieniem ma dotyczyć osób, którym pogorszył się stan zdrowia. Ikonowicz podkreślił, że „zwalnianie chorych to jakaś Sparta”.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w piątek, że rozpoczęła badanie przypadków zakrzepów krwi u osób, którym podano szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson. Jak dotąd zgłoszono cztery takie przypadki w USA.

Francuski regulator ds. zdrowia ogłosi w piątek, że szczepionka na Covid-19 firmy Moderna, jak i ta opracowana przez Pfizer/BioNTech, powinna być stosowana jako druga dawka dla osób poniżej 55 lat, które otrzymały jako pierwszą dawkę szczepionkę firmy AstraZeneca - oświadczył minister zdrowia Olivier Veran.

Sytuacja w szpitalach jest trudna – stwierdził w czwartek rzecznik rządu Francji Gabriel Attal po spotkaniu Rady Obrony. Dane obejmujące dwie doby mówią o 84.999 przypadkach nowych zakażeń koronawirusem.

Szczepionka koncernu AstraZeneca przeciw Covid-19 jest rekomendowana i należy ją stosować w przypadku osób w wieku powyżej 55 lat – powiedział w piątek prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty w zakładach produkujących szczepionki Pfizer/BioNTech w Eure-et-Loir.

W Holandii wstrzymano szczepienia osób do 60. roku życia preparatem przeciwko Covid-19 brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca. Osoby starsze będą mogły nadal otrzymywać tę szczepionkę.

Włoski minister zdrowia Roberto Speranza oświadczył w piątek, że wprowadzone w związku z pandemią restrykcje i czerwone strefy w regionach w ostatnich tygodniach "przynoszą pierwsze rezultaty". "Musimy być jednak bardzo ostrożni" - dodał. W kilku regionach obostrzenia zostaną złagodzone.

Służby medyczne Hiszpanii zmieniły zasady podawania szczepionek przeciw koronawirusowi firmy AstraZeneca, ustalając limit wieku dla przyjmujących je na 60-69 lat. Wpływ na zmianę grupy wiekowej miała opinia Europejskiej Agencji Leków, iż istnieje niewielkie ryzyko zakrzepic u osób zaszczepionych tym preparatem.

Były premier, a od tygodnia minister finansów Słowacji Igor Matovicz powiedział w piątek po wizycie w Moskwie, że ta w sprawie szczepionki przeciwko koronawirusowi Sputnik V zostawia Bratysławie "otwarte drzwi". Nie sprecyzował, o co dokładnie chodzi. W czwartek Rosja zażądała zwrotu dostarczonych 200 tys. dawek szczepionek i zerwała umowę na kolejne dostawy.Słowacki Państwowy Instytut Leków (SzUKL) testował otrzymane szczepionki i stwierdził, że różnią się od opisanych w lutym w piśmie naukowym "The Lancet".

Minister zdrowia Czech Petr Arenberger powiedział w piątek na konferencji prasowej, że w powiecie Dieczin w pobliżu granic z Niemcami pojawiły się dwa przypadki brazylijskiego wariantu koronawirusa. W powiecie odwołano otwarcie szkół podstawowych.

Węgry nie kupią chińskiej szczepionki CanSino i produkowanej w Indiach Covishield, które zostały w marcu zatwierdzone przez węgierski urząd leków – oświadczył w piątek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto telewizji ATV. Uzasadnił to terminami dostaw.

Nie potwierdzono jeszcze, że występuje związek między zakrzepicą zatok żylnych mózgu (CVST) a użyciem szczepionki AstraZeneca przeciwko COVID-19, jednak coraz więcej obserwacji na to wskazuje – informują eksperci brytyjscy w BBC News.

Brytyjski rząd dopiero na początku maja ogłosi, czy wznowienie podróży zagranicznych od 17 maja będzie możliwe, wtedy też poda, które kraje zostaną oznaczone kolorami zielonym, żółtym i czerwonym - poinformowało w piątek ministerstwo transportu.

Od piątku wszyscy mieszkańcy Anglii mogą dwa razy w tygodniu wykonywać za darmo szybkie testy antygenowe na obecność koronawirusa, niezależnie od tego, czy wykazują objawy zakażenia, czy też nie.

W wieku 99 lat zmarł książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II - poinformował w piątek Pałac Buckingham.

Brytyjski premier Boris Johnson, lider opozycji Keir Starmer, szefowie rządów Szkocji, Walii i Irlandii Północnej oraz wielu innych polityków oddaje hołd zmarłemu w piątek księciu Filipowi, mężowi królowej Elżbiety II.

W Bułgarii od poniedziałku będą łagodzone związane z epidemią Covid-19 ograniczenia - poinformowały władze. Do szkół wróci część uczniów, restauracje, kina i siłownie zostaną ponownie otwarte, znów będą działać duże sklepy. Pod koniec kwietnia otwarte zostaną dyskoteki i kluby nocne.

W USA Mike Pompeo, były szef amerykańskiej dyplomacji w administracji Donalda Trumpa, został zatrudniony przez telewizję Fox News - poinformował w czwartek kanał. Pompeo będzie stałym komentatorem stacji.

Linie Southwest i American Airlines oznajmiły w piątek o tymczasowym wycofaniu boeingów 737 MAX w związku ze zgłoszeniem "potencjalnych problemów elektrycznych" przez producenta. Maszyny te niedawno wróciły do lotów po długiej przerwie związanej z katastrofami.

W Indiach odnotowano w ciągu ostatniej doby rekordową liczbę 131 968 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w piątek resort zdrowia. To o ponad 5 tys. więcej niż poprzedniej doby. Liczba infekcji od początku pandemii przekroczyła w kraju 13 milionów.

Czwartek przyniósł kolejny rekord pod względem dobowej liczby zgonów z powodu Covid-19 w Brazylii. Jak podało ministerstwa zdrowia Brazylii od środy do czwartku zmarło 4.249 osób - o 54 więcej niż w środę, gdy zarejestrowano największy przyrost zgonów od wybuchu epidemii.

Przetrzymywany od stycznia przez irańską Straż Rewolucyjną południowokoreański tankowiec został oswobodzony w piątek - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych w Seulu. Jako pierwszy był uwolniony kapitan jednostki, a następnie tankowiec opuścił port.

Siły bezpieczeństwa Birmy aresztowały w czwartek aktora filmowego i modela, który ma fanów w całej Azji Południowo-Wschodniej. Paing Takhon to najbardziej znany z wielu celebrytów, których zatrzymano za popieranie protestów przeciwko puczowi wojskowemu z 1 lutego. (PAP Biznes)

osz/ asa/

Ostatnie wiadomości