GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych ING BANK N.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2021, 13:48

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych ING BANK N.V.

Uchwała Nr 390/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 13 kwietnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V.

w ramach 32 (trzydziestu dwóch) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 390/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
PLINGNV39412INTSEUR3941240 000
2.PLINGNV39420INTSUSD3942050 000
3.PLINGNV39438INTLSLV39438100 000
4.PLINGNV39446INTSBCO39446100 000
5.PLINGNV39453INTLPLA3945350 000
6.PLINGNV39461INTLPAL3946120 000
7.PLINGNV39479INTLPAL3947920 000
8.PLINGNV39487INTLPAL3948720 000
9.PLINGNV39495INTLPAL3949520 000
10.PLINGNV39503INTLPAL3950320 000
11.PLINGNV39339INTLW20393391 000 000
12.PLINGNV39347INTLW20393471 000 000
13.PLINGNV39354INTLDAX3935475 000
14.PLINGNV39362INTLDAX3936275 000
15.PLINGNV39370INTSDAX3937075 000
16.PLINGNV39388INTLDOW3938825 000
17.PLINGNV39396INTLNDX3939650 000
18.PLINGNV39404INTSNDX3940450 000
19.PLINGNV39511INTLPGE39511100 000
20.PLINGNV39529INTLKGH39529100 000
21.PLINGNV39537INTLKGH39537100 000
22.PLINGNV39545INTLPKN3954540 000
23.PLINGNV39552INTLPGN39552200 000
24.PLINGNV39560INTSPGN39560200 000
25.PLINGNV39578INTSCDR39578250 000
26.PLINGNV39586INTSCDR39586250 000
27.PLINGNV39594INTLDNP39594100 000
28.PLINGNV39602INTSDNP39602100 000
29.PLINGNV39610INTLJSW39610250 000
30.PLINGNV39628INTLJSW39628250 000
31.PLINGNV39636INTLALE3963625 000
32.PLINGNV39644INTLALE3964425 000

kom abs/

Ostatnie wiadomości