GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii F1 spółki KREDYT INKASO SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2021, 19:54

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii F1 spółki KREDYT INKASO SA

Uchwała Nr 394/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii F1 spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki KREDYT INKASO S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii F1, oznaczonymi kodem "PLKRINK00253", w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - od dnia 14 kwietnia 2021 r. do dnia 26 kwietnia 2021 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 13 kwietnia 2021 r. (włącznie), tracą ważność;

2) w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Kredyt Inkaso SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości