Medinice planuje emisję akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 kwi 2021, 08:48

Medinice planuje emisję akcji

Medinice S.A. – spółka notowana na głównym rynku GPW rozwijająca innowacyjne i małoinwazyjne technologie medyczne w obszarze kardiologii i kardiochirurgii – chce rozszerzyć portfolio kluczowych projektów. Obserwując atrakcyjne perspektywy rynkowe, celem spółki jest przyspieszenie prac badawczych nowych, innowacyjnych rozwiązań, tj. EP Bioptom. W związku z tym zarząd podjął decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia - 6 maja akcjonariusze zdecydują o emisji akcji serii J do 1,07 mln szt., stanowiących 16,7 proc. w podwyższonym kapitale. Spółka planuje pozyskać od 35 do 40 mln złotych na rozwój nowych projektów.

Medinice zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych, bezpiecznych, małoinwazyjnych rozwiązań z obszaru kardiologii i kardiochirurgii. Wśród kilkunastu rozwijanych produktów priorytetowymi są: MiniMax - elektroda ”2w1” do ablacji przezskórnej, CoolCryo - system do krioablacji oraz PacePress - elektroniczna opaska uciskowa. Jednakże do portfela najbardziej zaawansowanych projektów dołączają kolejne. Spółka zamierza w najbliższych tygodniach zakończyć negocjacje przejęcia spółki posiadającej patent na urządzenie medyczne do zamykania lewego uszka przedsionka. Medinice planuje także intensyfikować prace nad EP Bioptom - opatentowanym wynalazkiem z wartego 2 mld USD rocznie rynku diagnostyki serca, łączącym w pojedynczym cewniku mapowanie 3D EAM z przezskórną, endomiokardialną biopsją mięśnia sercowego oraz dodatkowo rozpocząć prace nad dwoma nowymi projektami, w tym nad innowacyjnym systemem kardioneuroablacji.

- Atrakcyjne perspektywy rynku rozwiązań kardiologicznych i kardiochirurgicznych oraz osiągnięte już kamienie milowe w obecnie realizowanych projektach pozwalają nam na aktywne budowanie wartości firmy poprzez intensyfikację rozwoju przynajmniej trzech kolejnych projektów o zbliżonej wartości. Stąd decyzja o przeprowadzeniu emisji akcji. Dodatkowo od stycznia prowadzimy rozmowy na temat dołączenia do portfolio innowacyjnego zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka (LAAO). To wynalazek o bardzo wysokim potencjale komercyjnym – metoda jest innowacyjna a rynek rośnie w tempie ponad 30% rocznie. Szybkie awansowanie takiego projektu będzie wymagało z naszej strony nakładów finansowych. - mówi Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu Medinice S.A.

7 stycznia Zarząd Medinice poinformował o negocjowanym procesie przejęcia udziałów w Spółce posiadającej prawa do opatentowanego zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka (LAAO), technologii kardiochirurgicznej skoncentrowanej na prewencji udaru mózgu. Spółka prowadzi obecnie badanie due diligence, który planuje zakończyć do 30 kwietnia 2021 r.

- Pierwszym kandydatem na projekt z naszego portfolio, który stanie się priorytetowy jest EP Bioptom. To rewelacyjny koncept znacznie zmniejszający ryzyko dla pacjenta przy procedurze biopsji mięśnia sercowego. Sytuacja jest unikalna bo posiadamy już amerykański patent, a na przełomie roku otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu z NCBiR. To optymalny moment na awansowanie przygotowania projektu, bo w toku prowadzonych aktualnie badań przedklinicznych i modyfikacji prototypu MiniMax, krystalizują się docelowe koncepcje rozwiązań technologicznych. Oba wynalazki należą do metod cewnikowych, przezskórnych, wykorzystujących mapowanie 3D EAM. Potencjał komercjalizacyjny EP Bioptomu oceniam bardzo wysoko. Urządzenie będzie atrakcyjne, bo jest unikalne na rynku. A rynek diagnostyki serca jest wart około 2mld USD – to dla nas duża szansa. Kolejnym projektem będzie urządzenie do innowacyjnej metody kardioneuroablacji czyli CNL (CardioNeuroLab). Następnym zaś będzie wynalazek naszych partnerów, którego dołączenie do naszego portfolio rozważamy ze względu na zastosowania wykraczające poza choroby serca, co automatycznie przekłada się na wyższy potencjał rynkowy. Oczywiście rozwój nowych projektów nie zmienia naszych priorytetów, nadal dużą uwagę poświęcamy kluczowym przedsięwzięciom, tj. MiniMax, CoolCryo i PacePress - uzupełnia Sanjeev Choudhary.

Prezes Medinice dodaje, iż planowana emisja pozwoli na poszerzenie grupy trzech najbardziej intensywnie rozwijanych produktów (CoolCryo, MiniMax i PacePress) o dodatkowe projekty zwiększające efekty realizowanej przez Medinice strategii biznesowej.

Planowana emisja akcji serii J ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru przeprowadzanej w drodze oferty publicznej wyłączonej z obowiązku opublikowania dokumentu informacyjnego (ofertowego). Spółka będzie również ubiegała się na podstawie prospektu o dopuszczenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja akcji serii J skierowana zostanie do inwestorów uprawnionych do udziału w ofercie Publicznej. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji wybranym przez siebie inwestorom.

O spółce Medinice:

Medinice jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży technologii medycznych. Firma zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych, bezpiecznych, małoinwazyjnych rozwiązań z obszaru kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie Medinice posiada blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych, oraz na pozostałych globalnych rynkach.

W portfolio Medinice znajduje się kilkanaście projektów na różnym etapie rozwoju. Z tej grupy aktywnie rozwijane są aktualnie trzy główne projekty. W MiniMax – wielozadaniowej diagnostyczno-terapeutycznej do elektrofizjologicznej przezskórnej ablacji arytmii serca - prowadzone są obecnie badania przedkliniczne fazy ostrej. W CoolCryo – systemie kardiochirurgicznej krioablacji serca zakończono pierwszy z dwóch etapów badania przedklinicznego fazy przewlekłej. W PacePress – elektronicznej opasce uciskowej, która ma zmniejszać ryzyko wystąpienia krwiaka w loży po implementacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca, finalizowane są przygotowania do badań klinicznych, oraz równolegle już procesowany jest wniosek certyfikacyjny FDA.

Misją Medinice jest tworzenie rozwiązań, które podniosą komfort życia pacjentów. Firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i Europie.

Źródło: Spółka, #ICE

Zobacz także: Medinice SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości