Zeneris Projekty rozwija działalność w obszarze budowy magazynów energii i podpisuje umowę o wartości niemal 3 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 kwi 2021, 14:31

Zeneris Projekty rozwija działalność w obszarze budowy magazynów energii i podpisuje umowę o wartości niemal 3 mln zł

Zeneris Projekty S.A., dostawca kompleksowych usług z zakresu instalacji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych, został wybrany jako wykonawca na budowę instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii i niezbędną infrastrukturą przez PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrząszcz. Firma identyfikuje obszar magazynowania energii jako kluczowy dla rozwoju sektora PV w Polsce. Zeneris Projekty w ramach zamówienia o wartości 2,97 mln zł odpowiedzialny jest za kompleksową realizacją usługi: od projektu, poprzez budowę całej instalacji. Spółka w II kwartale 2021 roku zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji o wartości do 3 mln zł, której warunki zostaną zaprezentowane na platformie Crowdconnect.pl.

Zeneris Projekty to spółka z 14-letnim doświadczeniem w przygotowywaniu, projektowaniu i realizacji inwestycji fotowoltaicznych i hydroenergetycznych w branży OZE. Klientami strategicznymi firmy są przedsiębiorstwa. Oferuje ona kompleksową usługę realizacji inwestycji, w skład której wchodzą: bezpłatny audyt, opracowanie koncepcji i projektu, pomoc w uzyskaniu pozwoleń administracyjnych, realizacja i wsparcie w pozyskaniu finansowania.

Spółka rozwija nowy obszar działalności dotyczący projektowania i budowy magazynów energii. Zeneris Projekty otrzymało zamówienie od firmy PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrząszcz o wartości 2,97 mln zł netto. Jego przedmiotem jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,45 MWh wraz z wolnostojącym kontenerem - magazynem energii o pojemności 0,22 MWh i niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu Zeneris Projekty odpowiada również za wykonaniem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznej i przebudową rozdzielnicy nN. Okres gwarancji przedsięwzięcia wyniesie 12 lat.

- Obecnie Zeneris Projekty działa w dwóch segmentach biznesowych - hydroenergetyce i fotowoltaice. Jako nieliczni na polskim rynku, mamy w swojej ofercie usługę projektowania i budowy magazynów energii. W naszej ocenie to kluczowy obszar niezbędny do długofalowego rozwoju branży PV w Polsce i na świecie. Podpisaliśmy pierwszą umowę o wyższej wartości, w ramach której zajmiemy się nie tylko budową instalacji fotowoltaicznej, ale również projektem i budową kontenera magazynującego. Magazyny energii są sektorem o bardzo dużym potencjale. Planowana emisja akcji pomoże nam szybciej rozwijać się w tym obszarze - mówi Mariusz Kostrzewa, Prezes Zarządu Zeneris Projekty S.A.

Zeneris Projekty mimo rozwoju nowych obszarów, planuje dalszy rozwój w dotychczasowych segmentach, stanowiących core biznes spółki. Jej zamiarem jest dalszy wzrost skali biznesu w ujęciu organicznym poprzez realizację kolejnych kontraktów z klientami z sektora MSP oraz poprzez możliwe akwizycje - firm z branży PV, położonych głównie w centralnej i wschodniej części Polski (obecnie Zeneris Projekty realizuje kontrakty przede wszystkim na obszarze Wielkopolski, Pomorza Zachodniego i na Dolnym Śląsku). Spółka zamierza także rozszerzyć zakres oferowanych produktów w realizowanych inwestycjach oraz w realizacji rozwiązań hybrydowych w energetyce rozproszonej.

Wzrost skali biznesu owocuje rosnącym pipeline projektów. Spółka prowadzi rozmowy na kontrakty o łącznej wartości przekraczającej 70 mln zł. Blisko 7 tys. kW zostało za ofertowanych, dla kolejnych 17 tys kW prowadzone są rozmowy i negocjacje. Spółka historycznie współpracowała z takimi podmiotami jak Ikea, Volkswagen, Tauron Ciepło, Energa Wytwarzanie, czy miasta Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn, Rzeszów. Dotychczas firma zrealizowała niemal 300 projektów hydro i fotowoltaicznych.

- Naszym core biznes niezmiennie pozostają dotychczasowe dwa filary usług z obszaru energii fotowoltaicznej i hydroenergetyki, ale zakładamy rosnący udział kontraktów w nowym segmencie gromadzenia energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne. To strategiczne uzupełnienie zarówno dla prosumentów, tj. odbiorców indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw, dla których świadczymy usługi - dodaje Mariusz Kostrzewa.

Informacje rynkowe wskazują na skokowe wzrosty zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi w Polsce. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. dotyczących pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w marcu br. łączna generacja źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych wyniosła 1,67 TWh*, co oznacza, że wyprodukowały one o 16,6% (tj. 237 717 MWh*) więcej energii elektrycznej niż w lutym 2021 r. W kolejnych latach prognozowane jest utrzymanie tempa wzrostu instalowanej mocy. Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) szacuje, że w 2021 r. obserwowany będzie wzrost nowych fotowoltaicznych mocy na poziomie 2 GW**. Na koniec 2021 r. Polska fotowoltaika może osiągnąć ok. 6 GW** mocy. IEO przewiduje, że na przełomie lat 2022 i 2023 udział farm fotowoltaicznych w całkowitej mocy zainstalowanej może zrównać się z udziałem mikroinstalacji na rynku. Polska fotowoltaika zmieni prosumencki charakter na bardziej zawodowy. W 2023 r. moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 8 GW**. IEO przewiduje, że w 2025 r. łączna moc zainstalowana może osiągnąć poziom nawet 15 GW**.

* Źródło: Miesięczne raporty z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego, Polskie Sieci Energetyczne S.A., https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-miesieczne-....

** Źródło: Raport EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. https://ieo.pl/pl/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2020.

O spółce Zeneris Projekty:

Zeneris Projekty S.A. posiada ponad 14 letnie doświadczenie w przygotowaniu, projektowaniu i realizacji odnawialnych źródeł energii. Zespół Zeneris Projekty to wysoko wykwalifikowana grupa fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży energii odnawialnej. Spółka realizuje dla swoich klientów inwestycje w hydroenergetykę oraz w instalacje fotowoltaiczne. Równocześnie Zeneris jest też biurem projektowym w zakresie budownictwa wodnego i samorządowego. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów OZE dla firm i samorządów. W swoim portfelu ma wykonane dokumentacje zarówno na farmy fotowoltaiczne, jak również projekty o mniejszych mocach i projekty prosumenckie, których realizacją zajmuje się od 2018 roku. Firma zajmuje się również projektowaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych dla samorządów i obiektów przemysłowych.

Źródło: Spółka

Ostatnie wiadomości