Grupa Azoty miała w 2020 roku 355,4 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 kwi 2021, 07:04

Grupa Azoty miała w 2020 roku 355,4 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

Skonsolidowane przychody Grupy Azoty wyniosły w 2020 roku 10,5 mld zł (11,3 mld zł w 2019), a wynik EBITDA spadł o 7,2 proc. do 1,3 mld zł. Zysk netto wyniósł 355,4 mln zł wobec 407,7 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie rocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Na koniec 2020 roku rentowność brutto Grupy Azoty na sprzedaży wyniosła 20,7 proc. (21,9 proc. przed rokiem), rentowność EBITDA 12,6 proc. (tyle samo co w 2019 roku), a rentowność zysku netto 3,4 proc. (wobec 3,6 proc. rok wcześniej).

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w 2020 roku wyniosły prawie 2,8 mln zł i zostały sfinansowane ze środków własnych oraz pakietu korporacyjnych umów kredytowych (podlegających redystrybucji w ramach spółek z Grupy), a uzupełniająco z pożyczek, leasingu oraz dotacji.

Wcześniej Grupa Azoty szacowała skonsolidowany zysk netto w samym czwartym kwartale 2020 roku na 92,3 mln zł, a EBITDA na 318,6 mln zł. Przychody wyniosły w trzech ostatnich miesiącach zeszłego roku 2,736 mld zł.

Grupa podawała też wcześniej, że wyniki uwzględniają rekompensaty należne uprawnionym spółkom grupy za 2019 r. i 2020 r. z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w łącznej kwocie około 218,8 mln zł oraz dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 64,9 mln zł.

Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc w liście do akcjonariuszy wskazał, że w 2020 roku grupa utrzymała wysoką sprzedaż w segmencie nawozowym, który był odpowiedzialny za 60 proc. łącznych przychodów i 62 proc. marży EBITDA.

"Segment tworzyw już wcześniej zmagał się z problemami związanymi z nadpodażą, a pandemia te niekorzystne tendencje rynkowe niestety pogłębiła. W tym okresie istotnie zwiększyło się znaczenie segmentu chemia, w ramach którego grupa prowadzi zdywersyfikowaną asortymentowo działalność. Segment ten po raz pierwszy od 2017 roku zakończył rok z dwucyfrową marżą EBITDA" - napisał Tomasz Hinc.

Segment Nawozy-Agro

W 2020 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły prawie 6,4 mld zł i stanowiły 60,5 proc. całkowitych przychodów Grupy Azoty. W porównaniu do 2019 roku poziom przychodów zmniejszył się o 5,2 proc., a jego udział w przychodach ogółem zwiększył się o 1,1 pp. Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano dodatni wynik EBIT. Około 55,4 proc. sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Segment Tworzywa

Przychody ze sprzedaży w 2020 roku w segmencie Tworzywa wyniosły 1,1 mld zł i stanowiły 10,8 proc. łącznych przychodów Grupy. Wartość przychodów segmentu uległa zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 22,1 proc., również jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 2,1 pp.

Na działalności segmentu odnotowano ujemny wynik EBIT. Ponad 86,3 proc. przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Segment Chemia

W 2020 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Chemia wyniosły 2,5 mld zł i były niższe rdr o 4,4 proc. Udział segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów Grupy Azoty kształtuje się na poziomie 24 proc., jego udział w przychodach ogółem zwiększył się o 0,7 pp. Na działalności tego segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT. Około 58,7 proc. sprzedaży produktów segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Segment Energetyka

Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w 2020 roku wyniosły 255,7 mln zł i stanowiły około 2,4 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody tego segmentu zmniejszyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,6 proc. Na działalności tego segmentu odnotowano ujemny wynik EBIT.

Segment Pozostałe

W segmencie Pozostałe w 2020 roku odnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 247,7 mln zł. Stanowią one 2,3 proc. przychodów grupy, a ich wartość wzrosła w porównaniu do 2019 roku o 11,8 proc. Wygenerowany wynik EBIT segmentu Pozostałe w 2020 roku był dodatni.

(PAP Biznes), #ATT

pr/

Zobacz także: Grupa Azoty SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości