Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-04-15 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 kwi 2021, 07:01

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-04-15

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-04-15 - 2021-04-21

CZWARTEK, 15 KWIETNIA

10:00 - MOL - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - TRITON - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Nadarzyn. Cd NWZA z 18.03.2021.

11:00 - ZYWIEC - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - INGBSK - Zwyczajne walne zgromadzenie

- GPW - VI edycja konferencji online #GPWInnovationDay - dzień 3/3

PIĄTEK, 16 KWIETNIA

11:00 - GETINOBLE - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - INTERFERI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Legnica. W sprawie przyjęcia regulaminu wyboru i odwołania członków rady nadzorczej KGHM Polska Miedź SA wybieranych przez pracowników GK KGHM Polska Miedź SA

- MABION - Ostatni dzień notowania praw do akcji

Ostatni dzień notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki MABION S.A.

- SESCOM - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,40 PLN na akcję.

- WAWEL - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 25,00 PLN na akcję.

PONIEDZIAŁEK, 19 KWIETNIA

- MABION - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U spółki MABION S.A.

- OPTEAM - Dzień dywidendy

II część dywidendy w wysokości 12,00 PLN na akcję.

WTOREK, 20 KWIETNIA

10:00 - MERCATOR - Zwyczajne walne zgromadzenie

10:00 - PEMANAGER - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie połączenia spółki z Private Equity Managers SA, zmian w radzie nadzorczej spółki.

11:00 - VENTUREIN - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:30 - MCI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie połączenia spółki z Private Equity Managers SA, podwyższenia kapitału zakładowego, zgody na proponowane zmiany statutu.

- STALEXP - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,64 PLN na akcję.

ŚRODA, 21 KWIETNIA

10:00 - ARTIFEX - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Katowice., W sprawie zmiany polityki wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej

- XTB - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,79 PLN na akcje.

(PAP)

Ostatnie wiadomości