Ultimate Games opublikowała przychody ze sprzedaży za 2020 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
20 kwi 2021, 09:02

Ultimate Games opublikowała przychody ze sprzedaży za 2020 r.

16,7 mln zł zysku netto i 15,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, wypracowała w 2020 roku spółka Ultimate Games, notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie producent i wydawca gier wideo. To najwyższe wyniki w dotychczasowej historii firmy. Na dzień 31 grudnia, poziom gotówki na koncie Ultimate Games wzrósł do 16,8 mln zł.

- Miniony rok był najlepszym w dotychczasowej historii Ultimate Games, jeśli chodzi o osiągnięte wyniki finansowe, co jest potwierdzeniem, że strategia jaką obraliśmy jest słuszna i przynosi oczekiwane efekty biznesowe – mówi Mateusz Zawadzki, prezes zarządu Ultimate Games. – Ubiegły rok upłynął nam na intensywnej pracy nad nowymi produkcjami. Efektem tego jest wydanie w 2020 roku prawie 90 gier i dodatków z planami zwiększenia tej liczby w kolejnych latach – dodaje Mateusz Zawadzki.

W 2020 roku Ultimate Games osiągnęła przychody na poziomie 15,4 mln zł, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu do wyniku z 2019 roku. Zysk netto za 2020 rok wyniósł 16,7 mln zł, w porównaniu do 4,2 mln zł rok wcześniej. Poziom gotówki na koncie Spółki wzrósł do 16,8 mln zł.

- Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 14,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 32,7 mln zł. Wyniki te są głównie efektem utraty kontroli nad dotychczasowymi jednostkami zależnymi. Biorąc to pod uwagę, nie przykładam wielkiej wagi do tego wyniku – dodaje Mateusz Zawadzki.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Grupy Kapitałowej Ultimate Games wchodziło 9 podmiotów, w tym 2 spółki zależne i 7 jednostek stowarzyszonych: 3T Games sp. z o.o., Games Box S.A., Ultimate VR Sp. z o.o, UF Games S.A., ConsoleWay S.A., Manager Games S.A., Demolish Games S.A., 100 Games Sp. z o.o., Golden Eggs Studio Sp. z o.o.

– Dobre wyniki finansowe to konsekwencja udanych premier gier House Flipper i Cooking Simulator na Nintendo Switch oraz stabilna sprzedaż Thief Simulator na japońskiej konsoli. W segmencie konsol odnotowaliśmy blisko 4-krotny wzrost przychodów – co poza wskazanymi wyżej czynnikami – wynika też z większej liczby premier gier na Xbox i pierwszych wydanych gier na PlayStation. To także efekt bardzo dobrej współpracy z naszym partnerem Forever Entertainment S.A., z którym wspólnie realizujemy wiele projektów na konsole w ramach spółki celowej UF GAMES S.A. Dodatkowo zbyliśmy części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że 2020 rok nie był dobry, jeśli chodzi o segment PC – nie wydaliśmy żadnej istotnej gry, liczę, że w tym roku ta sytuacja się zmieni – dodaje Mateusz Zawadzki

W 2021 roku Ultimate Games chce jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję na Nintendo, istotnie zwiększyć przychody w segmencie pozostałych dużych konsol, a także wydać kilka większych gier na PC.

– Przed nami wiele ciekawych premier na Nintendo Switch, m.in. Mr Prepper, Drug Dealer Simulator, Car Mechanic Simulator 18 oraz na wszystkie konsole – Mr Prepper, UBOAT, czy Builders of Egypt. Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku będzie premiera drugiej części Ultimate Fishing Simulator – planowana do wydania w formule wczesnego dostępu. W tym roku czekają nas także premiery innych gier na PC, z których kilkanaście posiada listy życzeń w sklepie Steam na poziomie 20-60 tys. zapisów – informuje Mateusz Zawadzki.

Od stycznia do dnia publikacji raportu rocznego, do sprzedaży trafiło już 28 gier z portfolio Ultimate Games, w wersjach na PC oraz konsole.

O spółce Ultimate Games:

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na PC, konsole oraz urządzenia mobilne. Spółka jest producentem i wydawcą gier sprzedawanych na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store, Google Play oraz Nintendo eShop, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie. Model prowadzonej działalności opiera się na produkcji i dystrybucji dużej liczby niskobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Od 2015 roku znaczącym inwestorem spółki jest PlayWay S.A., wiodący producent i wydawca gier komputerowych w Polsce. Od lipca 2019 roku akcje Ultimate Games są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Spółka, #ULG

Zobacz także: Ultimate Games SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości