GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii W spółki RONSON DEVELOPMENT SE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 kwi 2021, 18:31

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii W spółki RONSON DEVELOPMENT SE

Uchwała Nr 429/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii W spółki RONSON DEVELOPMENT SE

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 23 kwietnia 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii W spółki RONSON DEVELOPMENT SE, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLRNSER00219";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RON0425".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: Ronson Development SE - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości