6.05 Webinar: „Zatrudnianie kadry zarządzającej w podmiotach giełdowych - kwestie prawne, PIT i ZUS” | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 maj 2021, 09:16

6.05 Webinar: „Zatrudnianie kadry zarządzającej w podmiotach giełdowych - kwestie prawne, PIT i ZUS”

6 maja br. odbędzie się webinarium organizowane w ramach cyklu e-KHR dotyczące zatrudniania kadry zarządzającej w podmiotach giełdowych. Podczas spotkania zostaną omówione takie zagadnienia jak:

  • Możliwe formy zatrudnienia menedżerów (Dopuszczalne formy zatrudnienia członków zarządu i innych menedżerów; Kwestie prawne i podstawowe różnice związane z różnymi formami zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, powołanie do zarządu); Zawieranie umów o pracę z członkami zarządu – aspekty praktyczne)
  • Konsekwencje podatkowe i składkowe (Sposoby opodatkowania menedżera w zależności od formy zatrudnienia; Oskładkowanie świadczeń menedżera; ZUS w poszczególnych formach zatrudnienia – zalety i wady)
  • Sposoby zakończenia współpracy z menedżerem (Zwolnienie menedżera; Roszczenia odszkodowawcze, odprawy, zakaz konkurencji - aspekty prawne, podatkowe oraz ZUS; Rozwiązanie umowy z członkiem zarządu) .

- Dla zapewnienia nie tylko efektywności, ale również bezpieczeństwa prawnego podmiotów giełdowych istotne jest dobranie odpowiedniej i jednocześnie optymalnej podstawy zatrudnienia kadry menedżerskiej. Dokonując wyboru formy współpracy, należy ocenić, na ile wiążę się ona w indywidualnym przypadku z ryzykiem kwestionowania tej formy zatrudnienia przez PIP lub ZUS – mówi Edyta Defańska-Czujko, Counsel, Adwokat, Crido Legal.

- Niezwykle istotna pod kątem kosztów zatrudnienia pozostaje również kwestia weryfikacji obciążeń w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, a także czy dana forma zatrudnienia korzysta z jakichkolwiek preferencji podatkowych – mówi Marek Gadacz, partner w zespole podatkowym CRIDO. 

Wydarzenie skierowane jest do działów HR spółek giełdowych. Partnerem wydarzenia jest Crido, a organizatorem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. 

IX Kongres HR Spółek Giełdowych SEG to cykliczne spotkanie działów zarządzania zasobami ludzkimi, które w tym roku odbywa się wyjątkowo w wersji online. e-KHR składa się z 2 dni debat z zaproszonymi ekspertami (w dniach 21-22.04.2021), oraz cyklu 7 webinariów (27.04- 20.05.2021).

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Spółka, #SEG

Ostatnie wiadomości