GPW: Komunikat - PRAGMA INKASO | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 maj 2021, 18:42

GPW: Komunikat - PRAGMA INKASO

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 maja 2021 r. (CATALYST)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 77a ust. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje, że w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii G spółki PRAGMA INKASO S.A. (PRI0521), oznaczonych kodem "PLPRGNK00082" nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

W związku z powyższym począwszy od dnia 7 maja 2021 r. Giełda zaprzestanie publikacji informacji o notowaniu tych obligacji.

kom mra

Zobacz także: Pragma Inkaso SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości