Zortrax stawia ostatni krok w drodze na NewConnect | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 maj 2021, 13:14

Zortrax stawia ostatni krok w drodze na NewConnect

Zortrax, spółka dostarczająca kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego zrobiła ostatni krok w drodze na NewConnect. 30 kwietnia akcjonariusze Corelens, notowanej na NewConnect spółki zdecydowali o uchwaleniu emisji połączeniowej Połączenie z Corelens umożliwi liderowi polskiego runku druku 3D rozwinięcie kompetencji w sektorze zdrowotnym (szczególnie dentystycznym i okulistycznym).

30 kwietnia podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki Corelens jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące emisji połączeniowej z dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie druku 3D firmą Zortrax. Fuzja zapowiadana w podpisanym 30 września 2020 roku planie połączenia to kamień milowy pozwalający na uzyskanie liderowi druku 3D statusu spółki publicznej.

W ramach emisji połączeniowej, Corelens emituje dla akcjonariuszy Zortrax 111.937.500 akcji, po cenie jednostkowej 1,34 zł. Emisja była dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować ok. 97% akcji Corelens w podwyższonym kapitale zakładowym Corelens. W zamian za 1 akcję Zortrax wydanych zostanie 15 akcji nowej emisji Corelens.

- Pozytywne decyzje akcjonariuszy Corelens dotyczące fuzji to kluczowy krok poprzedzający nasze wejście na rynek NewConnect, co bardzo nas cieszy. Uzyskanie statusu spółki publicznej jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju Zortrax, a także realizacją naszych zobowiązań wobec akcjonariuszy mniejszościowych. Obecność na giełdzie sprzyja firmom o technologicznym i eksportowym profilu, a my jako lider rynku druku 3D bez wątpienia do tej grupy należymy. Jednocześnie nieustannie pracujemy nad tym, aby udział Zortrax w globalnym rynku dynamicznie rósł. Jesteśmy świadomi, że branża w której działamy jest niezwykle konkurencyjna, a wymagania względem producentów nieustannie rosną. Równocześnie znamy też własne możliwości, zasoby i know-how i wierzymy, że nasze wejście na NewConnect jest katalizatorem do dalszego rozwoju- mówi Mariusz Babula, Wiceprezes Zarządu Zortrax S.A.

Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Corelens. Celem Zortrax jest dokonanie prawnego połączenia z Corelens jeszcze w tym kwartale.

Podczas Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze Corelens zdecydowali również o zmianie siedziby spółki, a także nazwy spółki z Corelens na Zortrax., Dotychczasowa działalność Corelens stanie się jedną z linii biznesowych Zortrax w segmencie healthcare.

- Projekcje dotyczące wolumenu sprzedaży urządzeń desktopowych oznaczają dla spółki dobre perspektywy. Jak prognozuje CONTEXT World, liczba sprzedanych drukarek z tego segmentu wzrośnie z 0,5 mln w 2017 r., do 1,8 mln w 2021 r. Obecny udział Zortrax w światowym rynku desktopowych drukarek 3D wynosi ok. 3 proc. - dodaje Mariusz Babula.

Według danych z raportu „Globalna ocena i prognoza rynku druku 3D w kontekście opieki zdrowotnej” wartość branży druku 3D w kontekście medycznym wrośnie do 3.89 mld dol. do 2022 roku. Najważniejszymi wdrożeniami w tym obszarze są implanty medyczne i protetyczne, które mają największy udział w ilości oraz wartości. Najwięcej tego typu projektów jest realizowanych na obszarze Ameryki Północnej, tam też sprzedaj się najwięcej drukarek 3D do sektora medycznego. Z kolei w perspektywie lat 2016-2022 największą dynamikę wzrostu pod tym względem zanotują kraje Azji i Pacyfiku oraz Europy. Perspektywiczny jest też rynek specjalistycznych, medycznych materiałów do druku 3D, którego wartość według prognoz wyniesie w 2022 roku 1,1 mld dol.

W 2021 roku firma zawiązała spółkę zależną Zortrax Dental, która ma zajmować się rozwojem oferty dedykowanej klientom z branży stomatologicznej, protetycznej i ortodontycznej, rozbudową sieci dystrybucji, działalnością B+R w obszarze oprogramowania i urządzeń dedykowanych branży stomatologicznej. Według raportu firmy konsultingowej i badawczej QY Research, do końca 2025 r. rozwiązania obejmujące druk 3D na globalnym rynku stomatologicznym (m.in. implanty, protezy i korony) ma osiągnąć 930 mln USD. Szacuje się, że rynek będzie rósł w tempie 17 proc. rocznie.

O spółce Zortrax: 

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

Źródło: Spółka

Ostatnie wiadomości