GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii 2514/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 maj 2021, 18:42

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii 2514/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 489/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2514/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii 2514/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 15 lutego 2027 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości