GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii DD spółki PCC ROKITA S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 maj 2021, 18:42

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii DD spółki PCC ROKITA S.A

Uchwała Nr 492/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii DD spółki PCC ROKITA S.A.

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki PCC ROKITA S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii DD, oznaczonymi kodem "PLPCCRK00159", w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na Catalyst - od dnia 10 maja 2021 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10-12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 7 maja 2021 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: PCC Rokita SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości