Gi Group deklaruje, że w trwającym wezwaniu na Work Service cena nie zostanie podniesiona | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 maj 2021, 11:57

Gi Group deklaruje, że w trwającym wezwaniu na Work Service cena nie zostanie podniesiona

W opublikowanym 3 maja br. raporcie rocznym za 2020 rok Work Service S.A. wykazała skonsolidowane przychody w wysokości 1 008 mln zł, skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 11,4 mln zł oraz skonsolidowaną stratę w wysokości -11,3 mln zł. Dzięki pozyskaniu w sierpniu zeszłego roku Gi Group jako inwestora strategicznego, spółka była w stanie ustabilizować swoją sytuację finansową i skupić się na nowych możliwościach rozwoju biznesu. Mimo to w raportowanym okresie kapitał własny Work Service spadł do poziomu -6 mln zł, co oznacza, że bez dalszego wsparcia zewnętrznego, w jakiejkolwiek formie, ze strony Gi Group sytuacja spółki nie pozostanie stabilna w długim okresie.

„Od czasu naszego wejścia do spółki Work Service jako inwestor strategiczny i akcjonariusz większościowy koncentrujemy się na stałej poprawie jej sytuacji biznesowej i finansowej. Dzięki temu spółka osiągnęła ponownie po latach niepewności i złego zarządzania stabilność finansową. To jednak nie wystarczy,” powiedział Stefano Colli-Lanzi, Prezes Zarządu Gi Group.

„Obecnie Work Service pilnie potrzebuje podjęcia szeregu decyzji zarządczych, operacyjnych i strategicznych, aby zapewnić sobie stabilność w przyszłości i zacząć generować wartość dla wszystkich interesariuszy. Decyzje te mogą jednak zostać podjęte tylko przy silnym i przejrzystym zarządzaniu spółką,” kontynuuje Colli-Lanzi. „Dlatego właśnie ogłosiliśmy wezwanie do sprzedaży akcji Work Service, którego termin upływa 11 maja; dzięki niemu chcemy zdobyć większą kontrolę nad spółką i w tym sensie wycofanie Work Service z notowań na GPW jest tylko warunkiem wstępnym, który da nam możliwość szybkiego i skutecznego działania dla jej dobra. Biorąc pod uwagę obecną sytuację spółki, oferowana przez nas cena w wysokości 1,45 zł jest godziwa i nie zamierzamy jej podnosić. Jednocześnie, nawet w przypadku, gdyby wezwanie nie zakończyło się sukcesem i nie doprowadziło do wycofania Work Service z giełdy, rozważymy podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia spółce większej stabilności finansowej, takie jak np. planowana konwersja długu na akcje lub ewentualne podwyższenia jej kapitału w przyszłości,” przekonuje Prezes Zarządu Gi Group.

By zgłosić chęć sprzedaży akcji w ramach ogłoszonego wezwania, akcjonariusze proszeni są o skontaktowanie się ze swoim bankiem lub biurem maklerskim do 11 maja 2021 r. Więcej informacji na temat procedury przyjmowania zapisów, w tym niezbędne formularze, można znaleźć na stronie www.wezwanieworkservice.pl.


 

Źródło: Spółka

Ostatnie wiadomości