GPW: Komunikat (CATALYST) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 maj 2021, 18:58

GPW: Komunikat (CATALYST)

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 maja 2021 r. (CATALYST)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą Warunków Emisji obligacji serii L wyemitowanych przez spółkę EVEREST CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oznaczonych kodem "PLEVRCP00061" zmianie ulega termin wykupu ww. obligacji z 9 września 2021 r. na 9 września 2023 r.

W związku z powyższym obligacje serii L dotychczas notowane pod nazwą skróconą EVC0921, począwszy od dnia 11 maja 2021 r. będą notowane pod nazwą skróconą EV10923.

Data ostatniego notowania obligacji, o których mowa powyżej, planowana jest na dzień 30 sierpnia 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że terminy dla obligacji serii L wyemitowanych przez spółkę EVEREST CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, wskazane w Komunikacie Giełdy z dnia 8 czerwca 2018 r., nie mają zastosowania.

kom amp/

Ostatnie wiadomości