GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D, F i G spółki ARCHE SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 maj 2021, 18:42

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D, F i G spółki ARCHE SA

Uchwała Nr 494/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D, F i G spółki ARCHE S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 10 maja 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki ARCHE S.A.:

a) 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji serii D, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLARCHE00047",

b) 11.000 (jedenaście tysięcy) obligacji serii F, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO224300015",

c) 15.687 (piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) obligacji serii G, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO224300023";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ACH0622".

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ACH0623".

4) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. c), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ACH1123".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości