GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 maj 2021, 18:42

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Uchwała Nr 495/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 10 maja 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 11.000 (jedenaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii E spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO217900029";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "WSD1123".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości