Akcjonariusze Medinice podjęli decyzje o emisji akcji wspierającej rozwój nowych projektów | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 maj 2021, 08:49

Akcjonariusze Medinice podjęli decyzje o emisji akcji wspierającej rozwój nowych projektów

Medinice S.A. – spółka notowana na głównym rynku GPW rozwijająca innowacyjne i małoinwazyjne technologie medyczne w obszarze kardiologii i kardiochirurgii – ma zamiar rozszerzyć portfolio kluczowych projektów. Podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 6 maja, akcjonariusze zdecydowali o emisji akcji serii J do 1,07 mln szt., stanowiących 16,7 proc. w podwyższonym kapitale. Spółka planuje w ten sposób pozyskać środki na przyspieszenie prac badawczych na projektach własnych oraz pozyskanie nowych, innowacyjnych rozwiązań pojawiających się na rynku. W planach Medinice jest rozszerzenie portfolio m.in. o projekt SMI, czyli dwa wynalazki, nad którymi spółka chce pracować wspólnie ze światowej renomy ośrodkiem badawczym - Utrecht Medical Centre.

6 maja podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze spółki Medinice zajmującej się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych, bezpiecznych i małoinwazyjnych rozwiązań z obszaru kardiologii i kardiochirurgii zdecydowali o przeprowadzeniu emisji akcji serii J do 1,07 mln szt. stanowiących 16,7 proc. w podwyższonym kapitale. Cena emisyjna akcji określona przez Zarząd Spółki będzie nie mniejsza niż 30 zł. Planowana emisja ma nastąpić w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru przeprowadzanej w drodze oferty publicznej wyłączonej z obowiązku opublikowania dokumentu informacyjnego (ofertowego).

- Zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz pozytywna decyzja akcjonariuszy dotycząca planów emisyjnych umożliwia nam dalszą realizację strategii biznesowej Medinice. Od dłuższego czasu dostrzegamy atrakcyjne perspektywy na rynku rozwiązań kardiologicznych i kardiochirurgicznych. Nasze dotychczasowe trzy kluczowe projekty, czyli PacePress, CoolCryo i Minimax są na zaawansowanym etapie i jesteśmy przekonani, że to idealny moment na intensyfikację rozwoju Medinice i rozszerzenie naszego portfolio. Osiągnięte już kamienie milowe w obecnie realizowanych projektach, pozwalają nam wejść w nowe inicjatywy o zbliżonej wartości do dotychczasowych, dlatego przeprowadzona emisja pozwoli nam realizację tych planów - mówi Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu Medinice S.A.

Środki finansowe pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na przyspieszenie prac badawczych na projektach własnych, pozyskanie nowych, innowacyjnych rozwiązań z obszaru kardiologii oraz kardiochirurgii, wzmocnienie współpracy z ośrodkiem badawczym należącym do światowej czołówki innowacji kardiochirurgicznych - Utrecht Medical Centre, a także akwizycję technologii innowacyjnego zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka. W najbliższych tygodniach mają zakończyć się negocjacje dot. przejęcia spółki posiadającej patent do ww. urządzenia.

- Uzyskane środki pozwolą nam przede wszystkim rozszerzyć portfolio m.in. o rozwiązania wspólne z Utrecht Medical Centre, o które staramy się od początku współpracy z prof. Paulem Grundemannem. Chodzi o SMI, a konkretnie o dwa narzędzia, czyli SpaceMaker i Suction Knife, które zostały zaprojektowane po to, aby ułatwić i zwiększyć bezpieczeństwo w minimalnie inwazyjnych zabiegach kardiochirurgicznych poprzez umożliwienie precyzyjnego dostępu do miejsca interwencji chirurgicznej. Jesteśmy w trakcie rozmów z partnerami z Holandii i wierzymy, że bycie oficjalnym partnerem finansowym Utrecht Medical Centre bardzo wzmacnia naszą renomę w oczach międzynarodowej społeczności kardiochirurgicznej. Dodatkowo, możliwości zastosowania wynalazku wykraczają poza obszar chorób serca, a to automatycznie przekłada się na wyższy potencjał rynkowy – wyjaśnia Sanjeev Choudhary.

Space Maker to wielofunkcyjne nadmuchiwane urządzenie, które poprawi dostęp do klatki piersiowej i ułatwi dostęp i manewrowanie instrumentami endoskopowymi w zabiegach małoinwazyjnych, natomiast Suction Knife to nóż do precyzyjnego nacinania tkanek w czasie minimalnym bez ryzyka uszkodzenia okolicznych tkanek. Oba wynalazki to narzędzia wspierające operacje chirurgiczne, a więc mogą być stosowane w szeregu różnych interwencji na sercu z minimalnego dostępu tzw. „key hole”. Oba narzędzia, wchodzące w skład projektu SMI mogą mieć także szerokie zastosowanie w rozmaitych zabiegach laparoskopowych poza kardiochirurgią np. w ginekologii. Całkowita wartość europejskiego rynku urządzeń wykorzystywanych w chirurgii małoinwazyjnej wyniosła w 2020 r. 9,1 mld USD ze średniorocznym wzrostem wynoszącym 5,5%.

Spółka będzie również ubiegała się na podstawie prospektu o dopuszczenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisja akcji serii J skierowana zostanie do inwestorów uprawnionych do udziału w ofercie publicznej. Zarząd zaoferuje objęcie akcji wybranym przez siebie inwestorom.

Prezes Medinice dodaje, iż planowana emisja pozwoli na poszerzenie portfolio trzech najbardziej intensywnie rozwijanych produktów (CoolCryo, MiniMax i PacePress) o dodatkowe projekty zwiększające efekty realizowanej przez Medinice strategii biznesowej. Medinice planuje także intensyfikować prace nad EP Bioptom - opatentowanym wynalazkiem, łączącym w pojedynczym cewniku mapowanie 3D EAM z przezskórną, endomiokardialną biopsją mięśnia sercowego oraz dodatkowo rozpocząć prace nad dwoma nowymi projektami, w tym nad innowacyjnym systemem kardioneuroablacji.

- Obecna sytuacja, czyli poziom zaawansowania naszych kluczowych projektów tj. MiniMax, CoolCryo i PacePress oraz perspektywy ich komercjalizacji, pozwalają nam rozszerzyć portfolio o kolejne rozwiązania własne, czego doskonałym przykładem jest EP Bioptom. Urządzenie posiada już amerykański patent, a na przełomie roku otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu z NCBiR. Aktualnie trwają prace nad prototypem elektrody. Natomiast, kolejnym projektem będzie urządzenie do innowacyjnej metody kardioneuroablacji czyli CNL (CardioNeuroLab) - mówi Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu Medinice S.A.

O spółce Medinice:

Medinice jest polską firmą założoną w 2012 roku działającą w branży technologii medycznych. Firma zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych, bezpiecznych, małoinwazyjnych rozwiązań z obszaru kardiologii i kardiochirurgii. Łącznie Medinice posiada blisko 40 patentów i zgłoszeń patentowych w Europie, Stanach Zjednoczonych, oraz na pozostałych globalnych rynkach.

W portfolio Medinice znajduje się kilkanaście projektów na różnym etapie rozwoju. Z tej grupy aktywnie rozwijane są aktualnie trzy główne projekty. W MiniMax – wielozadaniowej diagnostyczno-terapeutycznej do elektrofizjologicznej przezskórnej ablacji arytmii serca - prowadzone są obecnie badania przedkliniczne fazy ostrej. W CoolCryo – systemie kardiochirurgicznej krioablacji serca zakończono pierwszy z dwóch etapów badania przedklinicznego fazy przewlekłej. W PacePress – elektronicznej opasce uciskowej, która ma zmniejszać ryzyko wystąpienia krwiaka w loży po implementacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca, finalizowane są przygotowania do badań klinicznych, oraz równolegle już procesowany jest wniosek certyfikacyjny FDA.

Misją Medinice jest tworzenie rozwiązań, które podniosą komfort życia pacjentów. Firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami badawczymi w Polsce i Europie.

Źródło: Spółka, #ICE

Zobacz także: Medinice SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości