Grupa Azoty miała w I kwartale 85,9 mln zł zysku netto, znacznie poniżej konsensusu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 maj 2021, 00:34

Grupa Azoty miała w I kwartale 85,9 mln zł zysku netto, znacznie poniżej konsensusu

Grupa Azoty zanotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 85,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie. Wynik jest znacznie poniżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał 223,9 mln zł zysku netto.

EBITDA Grupy Azoty w pierwszym kwartale wyniosła 405,1 mln zł, a rynek spodziewał się, że sięgnie ona 523,8 mln zł.

Przychody Grupy Azoty wyniosły 3,36 mld zł, a rynek szacował je na 3,56 mld zł.

Istotny wpływ na wynik netto grupy miał efekt wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne projektu Polimery Police zawartych zgodnie z wymogami umowy kredytów, a wynikających z pozyskanego finansowania w USD i płatności w EUR, głównie na rzecz generalnego wykonawcy. Wycena tych instrumentów finansowych zwiększyła koszty finansowe grupy w pierwszym kwartale 2021 roku o około 90,1 mln zł.

Zarząd Grupy Azoty zdecydował się na opublikowanie szacunków wyników skonsolidowanych z uwagi na fakt, że odbiegają one od oczekiwań rynkowych.

Jednocześnie spółka podała, że poziom szacowanych skonsolidowanych wyników w pierwszym kwartale 2021 roku jest niższy w stosunku do średniej skonsolidowanych wyników opublikowanych przez spółkę w tych samych okresach trzech lat poprzednich, tj. w pierwszym kwartale 2018-2020.

W poszczególnych segmentach Grupa Azoty zanotowała: w segmencie Nawozy-Agro 2,02 mld zł przychodów i 261,5 mln zł EBITDA; w segmencie Chemia przychody wyniosły 815,3 mln zł, a EBITDA 80 mln zł; w segmencie Tworzywa 386,6 mln zł przychodów i 7,8 mln zł EBITDA; w segmencie energetyka 84,6 mln zł przychodów i 27,6 mln zł wyniku EBITDA; w segmencie Pozostałe przychody sięgnęły 56,7 mln zł, a EBITDA 20,6 mln zł.

Grupa Azoty podała, że pozytywny wpływ na wynik EBITDA miały przede wszystkim wyższe ceny produktów we wszystkich kluczowych segmentach (Nawozy, Tworzywa, Chemia).

Negatywny wpływ na EBITDĘ z kolei miały głównie wyższe ceny surowców wykorzystywanych do produkcji w grupie, przede wszystkim gazu ziemnego, a także wzrost opłat przesyłowych dla energii elektrycznej (nowa opłata mocowa i zmiana stawki opłaty OZE) i wyższe ceny uprawnień do emisji CO2.

Wpływ na wynik EBITDA segmentu Nawozy-Agro miały przede wszystkim wyższe ceny sprzedaży nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych w stosunku do I kwartału 2020 roku, spowodowane wysokim popytem na skutek wysokich cen zbóż oraz niższym importem nawozów. Pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży został ograniczony wzrostem kosztów produkcji na skutek wyższych cen surowców, głównie gazu ziemnego.

Wpływ na wynik EBITDA segmentu Tworzywa miały przede wszystkim wyższe średnie ceny produktów i wzrost popytu w niemal wszystkich zastosowaniach. W pierwszym okresie odnotowano zarówno wyższe (benzen), jak i niższe ceny (fenol) w ujęciu r/r.

Wynik EBITDA segmentu Chemia kształtowały znacząco wyższe ceny alkoholi OXO, melaminy, mocznika technicznego i plastyfikatorów. Popyt na większości rynków segmentu zanotował odbicie w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku, szczególnie wyraźne dla alkoholi OXO. Wzrost cen produktów z nadwyżką zrekompensował wzrosty cen większości surowców zużywanych do produkcji w segmencie Chemia.

Szacunki wyników za pierwszy kwartał podały również spółki zależne Grupy Azoty.

Zakłady Chemiczne Police mają po trzech miesiącach 2021 roku 15 mln zł zysku netto, 61,2 mln zł EBITDA oraz 718,1 mln zł przychodów.

Z kolei Zakłady Azotowe Puławy w pierwszym kwartale zanotowały 33,4 mln zł zysku netto, 107,7 mln zł EBITDA oraz 1,012 mld zł przychodów.

Pełny raport skonsolidowany za pierwszy kwartał Grupa Azoty oraz jej spółki zależne przedstawią 13 maja.

(PAP Biznes), #ATT

pr/

Zobacz także: Grupa Azoty SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości