Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-05-07 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 maj 2021, 07:01

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-05-07

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2021-05-07 - 2021-05-13

PIĄTEK, 7 MAJA

- KETY - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 19.885 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY S.A.

- VENTUREIN - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,07 PLN na akcję.

PONIEDZIAŁEK, 10 MAJA

11:00 - TRITON - Zwyczajne walne zgromadzenie

WTOREK, 11 MAJA

11:00 - EDINVEST - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - POLICE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Police. W sprawie wyboru przewodniczącego rady nadzorczej spółki.

14:00 - ERBUD - Zwyczajne walne zgromadzenie

- NEUCA - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 10 PLN na akcję.

- ROPCZYCE - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 1,60 PLN na akcję.

- WORKSERV - Wezwanie

Zakończenie przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje spółki WORK SERVICE SA po cenie 1,45 PLN za akcję.

ŚRODA, 12 MAJA

12:00 - KETY - Zwyczajne walne zgromadzenie

CZWARTEK, 13 MAJA

15:00 - SERINUS - Zwyczajne walne zgromadzenie

(PAP)

Ostatnie wiadomości