Kalendarium rynku NewConnect 2021-05-07 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 maj 2021, 07:01

Kalendarium rynku NewConnect 2021-05-07

Kalendarium rynku NewConnect 2021-05-07 - 2021-05-13

PIĄTEK, 7 MAJA

- STARWARD - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 27.995 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki STARWARD INDUSTRIES S.A., o wartości nominalnej 0,13 zł każda.

PONIEDZIAŁEK, 10 MAJA

- AFHOL - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 1.240.599 akcji zwykłych na okaziciela serii I, spółki AFORTI HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda.

- DGNET - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C i D spółki DG-NET S.A.

ŚRODA, 12 MAJA

09:30 - AZTEC - Zwyczajne walne zgromadzenie

09:30 - DITIX - Zwyczajne walne zgromadzenie

10:00 - LEGIMI - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - TAMEX - Zwyczajne walne zgromadzenie

(PAP)

Ostatnie wiadomości