Skrót wiadomości - czwartek, 6 maja | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 maj 2021, 06:01

Skrót wiadomości - czwartek, 6 maja

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Sprzedaż detaliczna w Polsce w marcu wzrosła o 8,1 proc. rdr, po wzroście o 4,0 proc. rdr w lutym - podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 2,2 proc.

Wskaźnik nastrojów w handlu tradycyjnym w kwietniu wzrósł w Polsce o 11,4 pkt. do 41,3 pkt. - podała realizująca badanie M/platform.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w III, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 2,7 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 4,2 proc., po korekcie z +3,0 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej.

Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w marcu o 3,0 proc. mdm - podał Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Indeks cen żywności na świecie w kwietniu wzrósł do 120,9 pkt. ze 118,9 pkt. w marcu - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w IV 61,0 pkt. wobec 56,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics.

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał bank w komunikacie.

Narodowy Bank Czeski (CNB) utrzymał bez zmian główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, na poziomie 0,25 proc. - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

Bank centralny Turcji (CTB) utrzymał benchmarkową stopę repo na poziomie 19 proc. - poinformował bank w komunikacie.

Bank Anglii (BoE) utrzymał główną stopę procentową na poziomie 0,1 proc. - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 498 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 540 tys. wobec 590 tys. poprzednio, po korekcie z 553 tys.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w kwietniu spadła o 96,6 proc. w stosunku do tego samego okresu 2020 roku, po spadku o 86,2 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.

BUDŻET, DŁUG

Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego do 23 maja 2021 roku - podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM.

Na czwartkowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało papiery OK0423, PS1026, WZ1126, DS1030 i WZ1131 za 4.428,526 mln zł i odkupiło obligacje PS0422, OK0521, PS0721 i DS1021 łącznie za 4.242,876 mln zł - poinformował resort finansów w komunikacie.

Po czwartkowym przetargu zamiany obligacji stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2021 r. wynosi ok. 67 proc. – poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Finansów.

Rząd chce podwyższyć opłatę reprograficzną i szacuje przychody z tego tytułu na 318-398 mln zł rocznie, a wciągu nadchodzących 10 lat na kwotę 3,57 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

Bank Gospodarstwa Krajowego, na przetargu 10 maja, zaoferuje papiery z nowej zmiennokuponowej serii FPC0631 oraz serii FPC1140, podaż wyniesie minimum 1 mld zł - podał bank w komunikacie. Będzie to kolejna emisja na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

GIEŁDA

Krajowe indeksy nie utrzymały wzrostów z pierwszej części dnia i czwartkowe notowania zakończyły nieznacznie pod kreską. Analitycy zwracają uwagę na pogorszenie sentymentu wobec spółek wzrostowych z WIG20 po negatywnym otwarciu notowań w USA.

WIG20 na zamknięciu czwartkowych notowań spadł o 0,03 proc. do 2.046,67 pkt., choć w ciągu dnia wzrosty sięgały 1 proc. WIG zniżował o 0,06 proc. do 60.898,92 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,09 proc. do 4.480,69 pkt., a sWIG80 spadł o 0,23 proc. do 19.677,52 pkt.

SPÓŁKI

Bank Pekao jest zadowolony z jakości sprzedaży kredytowej, ocenia jednak, że poziom kosztów ryzyka z I kwartału na poziomie 41 pb nie jest do końca reprezentatywny i w kolejnych kwartałach powinien się on mieścić w przedziale określonym w strategii, czyli 50-60 pb - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

Zarząd Banku Pekao SA rekomenduje, by 75 proc. zysku osiągniętego w 2020 roku, czyli kwota 842,5 mln zł, pozostało niepodzielone - poinformował bank w komunikacie.

Bank Pekao liczy na dalszy wzrost marży odsetkowej netto - poinformował prezes banku Leszek Skiba.

Bank Pekao liczy, że uzyska zgodę Komisji Nadzoru Finansowego i będzie mógł wypłacić w drugiej połowie 2021 roku dywidendę z zysku za 2020 roku - poinformował prezes banku Leszek Skiba podczas telekonferencji.

Pekao spodziewa się, że wpływ przejęcia wybranych aktywów i zobowiązań Idea Banku na wyniki może być w całym 2021 roku lekko pozytywny - poinformował wiceprezes banku Tomasz Kubiak.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 245,6 mln zł z 186,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 194,1 mln zł.

PGE oraz Ørsted, po ziszczeniu się warunków zawieszających, sfinalizowały transakcję dotyczącą projektu budowy morskich farm wiatrowych - podało PGE w komunikacie. Podmioty z grupy kapitałowej Ørsted objęły udziały stanowiące 50 proc. kapitału zakładowego spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 (EWB2) oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica - 3 (EWB3) za łączną cenę ok. 686 mln zł.

Grupa Kęty miała w pierwszym kwartale 2021 r. 137,3 zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, 199,7 mln zł EBITDA, 162,4 mln zł EBIT oraz 990,1 mln zł przychodów - podała spółka w raporcie kwartalnym. W marcu Kęty szacowały, że przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosły 980 mln zł, EBITDA 185 mln zł, EBIT 149 mln zł, a zysk netto 118 mln zł.

Grupa Netia wypracowała w pierwszym kwartale 2021 roku 112,18 mln zł EBITDA, o 5,4 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się o 0,3 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes.

Zysk netto Asbisu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 15,1 mln USD wobec 2,2 mln USD rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym czasie o 46,5 proc. do 733,4 mln USD - wynika z raportu kwartalnego spółki.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 385,6 mln zł z 267,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się 10 proc. wyższy od oczekiwań rynku na poziomie 350,7 mln zł.

ING Bank Śląski jest umiarkowanie optymistyczny, jeśli chodzi o poziom kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach 2021 roku - poinformowała wiceprezes banku Bożena Graczyk.

Niepewność prawna, związana z rozstrzygnięciem kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych, powstrzymuje klientów ING Banku Śląskiego od zawierania ugód - poinformował prezes banku Brunon Bartkiewicz.

Największe banki w Polsce są technologicznie dobrze przygotowane na erę cyfrową i co charakterystyczne, w rozwijaniu tych rozwiązań współpracują także ze sobą. Elastyczność i szybkość reakcji banków pozwala im konkurować z przedstawicielami Big Tech - poinformował PAP Biznes Michał Selbka, dyrektor w S&P.

PKO BP rozpoznał wstępny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej w wysokości ok. 14,2 mld zł w jednostkowym i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. - podał bank w komunikacie.

Skonsolidowane przychody VRG w kwietniu 2021 roku wyniosły około 34,9 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 20,1 proc. w porównaniu do kwietnia 2020 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 207 mln zł i były niższe rdr o około 8,6 proc.

Grupa Torpol wstępnie szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 6,5 mln zł wobec 7,1 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto grupy po trzech miesiącach tego roku sięgnie 6,4 mln zł.

Grupa ubezpieczeniowa Talanx zakłada, że w tym roku jej zysk netto znajdzie się w górnej granicy przedziału 800-900 mln euro - podała spółka w komunikacie.

Feerum umiarkowanie optymistycznie ocenia perspektywy 2021 roku. W związku z dużymi zwyżkami cen stali, spółka podnosi ceny produktów, aby utrzymać marże - poinformowali przedstawiciele Feerum podczas telekonferencji.

ML System zawarł ze wspólnikami spółki Promet-Plast umowę o wartości blisko 10 mln zł netto na generalne wykonawstwo projektu OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO. Na podstawie umowy spółka zobowiązała się do dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych - podał ML System w komunikacie.

Kurs akcji Vercomu wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW o 20 proc. do 53,99 zł. Kurs praw do akcji wzrósł o 11 proc. do 50 zł.

Zarząd Newagu rekomenduje walnemu zgromadzeniu, by na dywidendę z zysku za 2020 rok trafiło łącznie 45 mln zł, czyli 1 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Na koniec kwietnia wartość aktywów zarządzanych przez PKO TFI przekroczyła 38 mld zł, co jest najwyższym poziomem w historii towarzystwa - podało PKO TFI w komunikacie. W samym PPK wartość zgromadzonych aktywów wyniosła na koniec IV ok. 1,5 mld zł. W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku sprzedaż netto wyniosła ponad 4 mld zł.

Zarząd spółki Mo-Bruk rekomenduje, by na dywidendę z zysku za 2020 rok trafiło łącznie 70,78 mln zł, czyli 20,15 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zalando, modowa platforma internetowa, prognozuje na ten rok wzrost wartości sprzedanych produktów (GMV) o 31-36 proc. do 14-14,6 mld euro - podała spółka. Wcześniejsza prognoza zakładała wzrost GMV o 27-32 proc. do 13,6-14,1 mld euro.

Asbis spodziewa się bardzo dobrych wyników również w drugim kwartale tego roku. Spółka nie widzi na ten moment powodów do zmian opublikowanych prognoz - podali przedstawiciele Asbisu. Firma nie odczuwa problemów z dostępnością sprzętu elektronicznego.

Netia prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji - poinformował podczas telekonferencji z dziennikarzami i analitykami prezes spółki Andrzej Abramczuk. Dodał, że spodziewa się kontynuacji transakcji infrastrukturalnych w Polsce, ale Netia nie prowadzi obecnie dyskusji na temat wydzielenia infrastruktury.

Gi Group ocenia, że zaproponowana w ogłoszonym w marcu wezwaniu na sprzedaż akcji Work Service cena, w wysokości 1,45 zł za papier, jest godziwa i nie zamierza jej podnosić - poinformowało Gi Group w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie spółki Ulma Construccion Polska zdecydowało o wypłacie 7,62 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi ponad 40 mln zł, czyli cały zysk za 2020 rok w kwocie 11,2 mln zł oraz 28,84 mln zł z kapitału zapasowego.

Akcjonariusze spółki Medinice, rozwijającej technologie medyczne w obszarze kardiologii i kardiochirurgii, zdecydowali o emisji 1,07 mln akcji. Cena emisyjna będzie nie mniejsza niż 30 zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

Introl chce wypłacić 0,46 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 1 czerwca. Łącznie na wypłatę dywidendy miałoby trafić 11,8 mln zł z kapitału rezerwowego.

Zarząd Makolabu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1,6 mln zł, co daje 0,23 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Wielton otrzymał pozwolenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na przedłużenie terminu poniesienia wydatków inwestycyjnych oraz terminu zakończenia inwestycji, która realizowana jest ze wsparciem udzielonym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Przed decyzjami Sądu Najwyższego o kredytach frankowych, które poznamy w najbliższych dniach, kurs EUR/PLN pozostanie na podwyższonych poziomach - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista DM TMS Brokers Konrad Białas. Jeżeli na piątkowej konferencji prezesa NBP zostanie utrzymany gołębi ton, rentowności krajowych SPW mogą zniżkować.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5829 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2060 USD i 131,69 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena ropy naftowej na giełdzie paliw w USA wzrosła po tym, jak amerykańskie zapasy surowca znalazły się na najniższym poziomie od końca lutego 2021 - informują maklerzy.

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź trzyma poziom 10 tys. USD za tonę. Metal w dostawach 3-miesięcznych drożeje o 0,8 proc. do 10.028, 50 USD za tonę - informują maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Normalizacja polityki pieniężnej w Polsce konieczna jest już w tej chwili, a na przestrzeni 2021 r. należałoby, choć nie za szybko, zakończyć rządowe pandemiczne programy pomocowe - powiedział w trakcie Kongresu 590 prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Spółki handlu odzieżą i obuwiem skorzystają na odmrożeniu gospodarek i skumulowanym, odroczonym popycie, co znajdzie odzwierciedlenie w ich wynikach. Klienci wrócą do sklepów stacjonarnych, a to może odbić się na wynikach kanału e-commerce - oceniają analitycy. Czynnikiem ryzyka jest ewentualna kolejna fala epidemii.

Rada Polityki Pieniężnej będzie bagatelizować podwyższoną inflację i nie podniesie stóp procentowych przed końcem swojej kadencji - uważają ekonomiści Goldman Sachs.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 245,6 mln zł i był 26,6 proc. powyżej oczekiwań rynku. Analitycy odbierają wyniki banku pozytywnie przede wszystkim ze względu na istotnie niższe od oczekiwanych koszty ryzyka.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Średnia ważona cena BASE na rynku dnia następnego ukształtowała się w kwietniu na poziomie 276,20 zł/MWh wobec 277,63 zł/MWh w marcu - poinformowała TGE w komunikacie prasowym.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wpisało do wykazu prac legislacyjnych zmiany w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej - podano na stronie KPRM.

Import używanych aut do Polski w kwietniu wzrósł o 152,4 proc. rdr do 81.413 sztuk - podał instytut Samar.

Średnie zapotrzebowanie na prąd w 17 tygodniu tego roku wzrosło w kraju o 5,7 proc., porównując do danych z 17 tygodnia 2019 roku - poinformował Polski Fundusz Rozwoju.

Większość kategorii krajowych funduszy inwestycyjnych zakończyła kwiecień z zyskiem, a najwyższe stopy zwrotu wypracowały fundusze rynku surowców, osiągając średnią na poziomie 4,7 proc. - poinformowały Analizy .pl w raporcie. Jak podano, dobrze radziły sobie także fundusze polskich akcji.

Brak zaufania Polaków do systemu emerytalnego i nastawienie pracodawców do PPK odpowiadają za niską partycypację w programie - wynika z ankiety przeprowadzonej przez IZFiA i IGTE wśród instytucji prowadzących PPK. Wyższy poziom partycypacji mógłby zostać osiągnięty poprzez zwiększenie zaangażowania pracodawców i zwiększenie ulg podatkowych.

Konsekwencją nowych przepisów unijnych ws. wymagań bioasekuracyjnych w gospodarstwach rolnych przeciw afrykańskiemu pomorowi świń (ASF) może być spadek pogłowia trzody chlewnej w kraju i częściowy wzrost cen skupu świń - ocenia Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej.

Gaz-System rozpoczyna proces układania gazociągu podmorskiego Baltic Pipe - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zużycie stali w 2021 roku w UE wzrośnie o 7,7 proc. rdr - podało w raporcie kwartalnym Europejskie Stowarzyszenie Producentów Stali (EUROFER).

Prezydent Andrzej Duda poinformował podczas czwartkowego briefingu, że podejmie temat emerytur stażowych i chce zakończyć sprawę do końca kadencji.

W kwietniu OFE zarobiły średnio 4,5 proc., a wartość ich aktywów wzrosła o ok. 7 mld zł do 164,2 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IGTE oraz Analiz .pl.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 6.431 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 510 osób, wykonano 376.745 szczepień - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.818.378 zakażeń, 68.993 zgony i 12.614.827 szczepień.

Nie ma planów zmiany harmonogramu łagodzenia obostrzeń - powiedział w Programie I Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Obecność 11 wariantów koronawirusa, w tym dwa uznawane obecnie za tzw. warianty alarmowe, stwierdzili w populacji województwa śląskiego naukowcy z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum w Sosnowcu.

Zakończyły się badania kliniczne dotyczące szczepionek przeciw Covid-19 dla dzieci od 12. do 15. roku życia - powiedział w środę PAP prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak.

Umowa koalicyjna nigdy nie została naruszona przez Porozumienie, natomiast w wielu punktach pozostaje niezrealizowana przez PiS. Także w stosunku do Solidarnej Polski - mówi Jarosław Gowin w wywiadzie opublikowanym w czwartek w "Gościu Niedzielnym".

Lider 2050 Szymon Hołownia negatywnie ocenił postępowanie Lewicy, która przed głosowaniem w Sejmie zapowiedziała poparcie dla ustawy o ratyfikacji decyzji umożliwiającej wypłaty z unijnego Funduszu Odbudowy. Wiemy, jaka jest stawka; wiemy że powinien być budowany wspólny front - podkreślił.

Nie poprę w Senacie ustawy ratyfikacyjnej - zapowiedział senator PiS Jan Maria Jackowski. Wyjaśnił, że według niego poparcie dla ratyfikacji ws. zasobów własnych UE jest sprzeczne z programem wyborczym PiS, doprowadzi do ograniczenia suwerenności Polski oraz zadłużenia państwa i obywateli.

Deklarujemy bardzo bliską współpracę z opozycją w sprawie tworzenia ustawy wdrożeniowej Krajowego Planu Odbudowy – powiedział w czwartek we Wrocławiu lider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Rozmawiałem z premierem Mateuszem Morawieckim o unijnych pieniądzach, ale z PiS-em nigdy w życiu nie wejdę w żadną koalicję - zadeklarował w czwartek lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Według niego, opozycja musi pokonać PiS i za dwa lata wydawać pieniądze z Funduszu Odbudowy.

Chcemy, żeby ogłoszenie Nowego Ładu zbiegło się z poczuciem ulgi u Polaków, że pandemia się cofa; jestem pewny, że jego ogłoszenie będzie w maju, a nawet wydaje mi się, że bliżej połowy maja - powiedział w czwartek szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Wiceszef MS Michał Woś poinformował, że propozycje dot. reformy sądownictwa mogą zostać przedstawione w ramach Nowego Polskiego Ładu. Nie jest to jeszcze ustalone; trwają intensywne prace nad programem, których wyniki zostaną przedstawione może nie lada dzień, ale lada tydzień - powiedział.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę PiS mogłoby liczyć na 35,4 proc. głosów, Polska 2050 - 20,4 proc., a Koalicja Obywatelska na 15,1 proc. - wynika z najnowszego sondażu United Survey dla portalu wp.pl.

Mamy blisko 700 firm, które zgłosiły się do programu szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy - poinformował w czwartek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk.

Będę chciał zbudować koalicję z PSL i Polską 2050 Szymona Hołowni - powiedział w czwartek w Polsat News lider PO Borys Budka. Zapowiedział, że po zakończeniu ograniczeń związanych z pandemią rusza w Polskę, by odwracać niekorzystną tendencję widoczną w sondażach.

Dotychczas zarejestrowano 15 spraw o uchylenie immunitetów sędziom i prokuratorom po wnioskach pionu śledczego IPN. Sprawy pięciu osób zakończyły się prawomocnie, uchylono immunitety trzech osób, dwóm innym nie uchylono - wynika z danych przekazanych przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Posłanki KO: Małgorzata Kidawa-Błońska i Kamila Gasiuk-Pihowicz wyraziły w czwartek oburzenie postępowaniem przed Izbą Dyscyplinarną SN wobec sędziego SN Włodzimierza Wróbla. Ich zdaniem to zemsta na sędzim za to, że wielokrotnie przeciwstawiał się niszczeniu wymiaru sprawiedliwości.

W 2021 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wpłynęło 5 aktów oskarżenia i 6 wniosków o ukaranie Katarzyny A., aktywistki znanej jako "Babcia Kasia". Ostatni akt oskarżenia skierowano pod koniec kwietnia, chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej trzech funkcjonariuszy – dowiedziała się PAP.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik złożył w czwartek zawiadomienie do prokuratury w sprawie ewentualnego przecieku treści arkusza egzaminacyjnego z matematyki na poziomie podstawowym. Informacje tę przekazał PAP dyrektor CKE.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem unijnym - poinformował w wydanej w czwartek opinii rzecznik generalny TSUE.

Trzecia dawka szczepionki Moderna wzmacnia odporność przeciwko wariantom koronawirusa z Brazylii i RPA - podał w środę koncern farmaceutyczny Moderna, powołując się na wyniki wstępnych badań z udziałem ludzi. Taką odporność zwiększa też nowa szczepionka firmy.

Unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides zaprezentowała w czwartek w Brukseli unijną strategię na rzecz leków przeciwko Covid-19. Zakłada ona dopuszczenie co najmniej trzech środków terapeutycznych do października i ewentualnie dwóch kolejnych do końca roku.

Ministrowie spraw zagranicznych państw G7 w komunikacie końcowym z zakończonego w środę trzydniowego spotkania w Londynie uznali Chiny i Rosję za największe - obok pandemii - zagrożenia dla świata, ale nie uzgodnili żadnych konkretnych działań przeciwko nim.

"Nie możemy sobie pozwolić na to, by nie zacząć zastanawiać się nad podziałem kompetencji w Unii Europejskiej" – powiedział w środę przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli.

Bundestag przy aprobacie większości posłów przyjął w czwartek rządowy plan zwalniania osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 z przestrzegania wielu obostrzeń epidemicznych.

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn chce, by szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca dostępna była dla wszystkich chcących się zaszczepić obywateli, bez stosowania w tym przypadku zasady grup priorytetowych.

"Jesteśmy na ostatniej prostej, nie rezygnujmy" - wezwał Włochów szef komitetu doradców rządu do spraw epidemii profesor Franco Locatelli. Przestrzegł jednocześnie przed uleganiem złudzeniu, że już jest "po problemie".

Jedna czwarta mieszkańców Włoch otrzymała co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19; ponad 70 procent osób w wieku ponad 80 lat jest już po dwóch dawkach - poinformowała w czwartek fundacja medyczna Gimbe. Sytuacja epidemiczna w kraju poprawia się.

We Francji lato może być koszmarem z uwagi na powrót pandemii, a harmonogram luzowania obostrzeń sanitarnych w kraju podyktowany jest względami politycznymi i zbyt optymistyczny – oceniła w czwartek epidemiolog i szefowa oddziału chorób zakaźnych szpitala św. Antoniego w Paryżu Karine Lacombe.

Położona w cieśninie Kattegat wyspa Laesoe jako pierwsza w Danii osiągnie wkrótce odporność zbiorową dzięki zaszczepieniu przeciw Covid-19 w jednym czasie wszystkich 1,5 tys. mieszkańców.

Ceny paliw na stacjach benzynowych w Holandii przekroczyły rekordowy poziom z 2012 roku. Obecnie za litr benzyny trzeba zapłacić już 1,9 euro.

W Rosji zarejestrowana została oficjalnie szczepionka Sputnik Light, uproszczona i jednodawkowa wersja szczepionki przeciw Covid-19, Sputnik V. Producent - Rosyjski Fundusz Inwestycji Zagranicznych (RFPI) - ocenia skuteczność preparatu na prawie 80 proc.

Stany Zjednoczone będą reagować na lekkomyślne lub agresywne działania Rosji – powiedział BBC sekretarz stanu USA Antony Blinken. Wskazał, że jego kraj skupia się na takich działaniach Moskwy jak traktowanie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, atak hakerski z użyciem programu SolarWinds i ingerencja w wybory.

Władze w Waszyngtonie i Teheranie sygnalizują możliwy przełom w negocjacjach o powrocie USA do międzynarodowego porozumienia nuklearnego - pisze portal The Hill. Z układu tego Stany Zjednoczone wycofał były amerykański prezydent Donald Trump.

Prezydent USA Joe Biden wyraził w środę poparcie dla odstąpienia od zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zawieszenia praw własności intelektualnej firm farmaceutycznych do szczepionek przeciw koronawirusowi. Na takie rozwiązanie nalegają w USA członkowie Partii Demokratycznej oraz rządy ok. 100 krajów na świecie.

W ciągu ostatniej doby w Indiach zgłoszono kolejny rekord: 412 262 zakażenia koronawirusem i 3980 zgonów - podał w czwartek resort zdrowia. Druga fala epidemii Covid-19 "zalewa system opieki zdrowotnej" i rozprzestrzenia się z miast na rozległe tereny wiejskie - pisze Reuters.

Władze Chin ogłosiły w czwartek bezterminowe zawieszenie strategicznego dialogu gospodarczego z Australią w związku z „obecną postawą” i "zimnowojennym sposobem myślenia" jej rządu. Decyzja wpisuje się w narastające napięcia polityczne na linii Pekin-Canberra.

Rząd Japonii przedłuży stan wyjątkowy z uwagi na pandemię koronawirusa do końca maja – podała w czwartek agencja Kyodo, powołując się na anonimowe źródła. O przedłużenie restrykcji apelowały władze Tokio, które szykuje się do przełożonych Igrzysk Olimpijskich.

Australijski minister finansów i senator Simon Birmigham zasugerował w czwartek w Sky News, że międzynarodowe podróże powinny być wznowione nie wcześniej niż pod koniec bieżącego roku, a być może pozostaną zamknięte nawet na początku 2022 r. Podkreślił, że dla opinii publicznej najważniejsza jest ochrona życia i pracy.

Co najmniej 25 osób zginęło podczas czwartkowej strzelaniny w faweli Jacarezinho, na północnym przedmieściu Rio de Janeiro. Policja prowadziła tam operację wymierzoną w handlarzy narkotyków - podał brazylijski dziennik "O Globo" na swym portalu internetowym. (PAP Biznes)

asa/ ana/ osz/

Ostatnie wiadomości