Skrót wiadomości - piątek, 7 maja | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 maj 2021, 06:01

Skrót wiadomości - piątek, 7 maja

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Podwyżki stóp proc. w Polsce nastąpią prawdopodobnie około połowy 2022 r. lub kwartał wcześniej, po zakończeniu programu skupu obligacji - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem, inflacja w Polsce napędzana jest wyłącznie przez czynniki podażowe i nie ma oznak presji popytowej.

Już niedługo nastąpi powrót do normalnej formuły konferencji prasowych NBP - powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6,3 proc. wobec 6,4 proc. w marcu i szacunku ekonomistów na poziomie 6,2 proc. - podał resort rozwoju, pracy i technologii.

Eksport Polski do Niemiec w marcu wzrósł o 28,7 proc. rdr - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

RPP odrzuciła w kwietniu wniosek o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc. z 0,5 proc. oraz wniosek o obniżenie oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej z poziomu stopy referencyjnej NBP (obecnie 0,1 proc.) do 0,01 proc. - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z 7 kwietnia.

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej ponownie wskazała w kwietniu na silne, negatywne skutki zbyt szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej i możliwość obniżki stóp w razie potrzeby - wynika z protokołu z posiedzenia RPP. Niektórzy z Rady ponownie wskazywali na potrzebę podwyżki stóp proc. w Polsce w II poł. 2021 r., gdyby pojawiła się silna presja inflacyjna.

RPP oceniła w kwietniu, że NBP powinien kontynuować skup obligacji, co oznacza zmianę retoryki w porównaniu do poprzedniego dokumentu, gdy wskazano, że należy kontynuować "pozostałe działania" NBP - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z 7 kwietnia.

Według części RPP, w polskiej gospodarce nie występuje obecnie nadmierna presja popytowa, a dostępne prognozy wskazują na obniżenie się inflacji w 2022 r. do poziomu zbliżonego do 2,5 proc. - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z dn. 7 IV 2021 r.

Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w kwietniu 2021 r. do 128.703,2 mln euro z 134.814,4 mln euro w marcu - podał Narodowy Bank Polski.

Europejski Bank Centralny może zdecydować o ograniczeniu swojego awaryjnego programu skupu obligacji już w czerwcu, jeśli sytuacja gospodarcza strefy euro nie ulegnie pogorszeniu - poinformował członek Rady Prezesów EBC Martins Kazaks.

W Niemczech produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 2,5 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu spadła o 1,9 proc., po korekcie z -1,6 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny.

Eksport Niemiec w marcu wzrósł o 1,2 proc., po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po wzroście miesiąc wcześniej o 1,0 proc., po korekcie z +0,9 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła w marcu o 0,8 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 4,8 proc., po korekcie z -4,7 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.

Fed ostrzegł w czwartek przed możliwością "znaczących spadków" cen aktywów na rynkach. W najnowszym raporcie Fed ocenił, że zyskały one już bardzo mocno i stanowią coraz większe zagrożenie dla stabilności systemu finansowego.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w kwietniu 56,3 pkt. wobec 54,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics.

Eksport Chin wzrósł w kwietniu 2021 roku rdr o 22,2 proc. w juanach i 32,3 proc. w dolarach - podała w komunikacie chińska administracja celna.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w kwietniu o 266 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 978 tys. i wobec wzrostu o 770 tys. miesiąc wcześniej po rewizji z +978 tys. - podał amerykański Departament Pracy. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 6,1 proc., oczekiwano 5,8 proc. wobec 6 proc. miesiąc wcześniej.

Zapasy amerykańskich hurtowników w marcu wzrosły o 1,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu. Wstępnie szacowano 1,4 proc.

BUDŻET, DŁUG

NBP podjął się zadania obniżania rentowności obligacji - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

BGK w kwietniu wypłacił ok. 2,91 mld zł z perspektywy 2014-20, a sumaryczna kwota z tej perspektywy wzrosła do 220,88 mld zł - podał BGK w komunikacie.

Koszt wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 roku życia od 10 do 23 V wynosi ok. 360 mln zł - podano w ocenie skutków regulacji rozporządzenia.

Według stanu na 30 kwietnia 2021 r., wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy do końca 2021 r. wynosi 54,3 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Według stanu na 30 kwietnia, do wykupu w 2021 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 74,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Na koniec kwietnia 2021 r. na rachunkach budżetowych było 122,5 mld zł wobec 112,1 mld zł na koniec marca - poinformowało Ministerstwo Finansów w informacji miesięcznej.

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego, na koniec kwietnia zgromadzono środki w wysokości 100,8 mld zł, w tym: w depozytach terminowych 66,7 mld zł oraz w depozytach typu O/N 34,0 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Na koniec kwietnia 2021 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 759,0 mld zł, wobec 757,3 mld zł na koniec marca - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Na koniec marca 2021 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,30 roku wobec 4,26 na koniec marca, a długu ogółem wyniosła 4,88 roku wobec 4,85 na koniec marca - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 193,3 mld zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. To najwyższa wartość sprzedaży bonów NBP w historii.

GIEŁDA

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 4,7 pkt. proc. do 45,3 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 4,1 pkt. proc. do 31,8 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

SPÓŁKI

Dino Polska zakłada, że wyniki będą rosnąć w szybkim tempie w kolejnych kwartałach - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

Dino Polska podtrzymuje cel niskiego, dwucyfrowego wzrostu LFL w 2021 roku - poinformował Michał Krauze, członek zarządu i dyrektor finansowy Dino.

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 144,8 mln zł wobec 103,9 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał 138,8 mln zł zysku netto.

Grupa Azoty zanotowała w pierwszym kwartale 2021 roku 85,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto - poinformowała spółka w komunikacie. Wynik jest znacznie poniżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał 223,9 mln zł zysku netto.

Prace nad prospektem Canal+ Polska zostały zawieszone - podano na stronie KNF.

Zysk netto AC spadł w I kwartale 2021 roku do 7 mln zł z 11,6 mln zł rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 7-7,1 mln zł zysku w tym okresie.

Węgierski koncern paliwowy MOL zwiększył w pierwszym kwartale oczyszczony wynik CCS EBITDA o 7 proc. rdr, do 664 mln USD, dzięki mocnemu otoczeniu makro i rekordowo wysokim marżom petrochemicznym - poinformowała spółka w komunikacie. Cel na cały 2021 rok zakłada około 2,3 mld USD oczyszczonego wyniku CCS EBITDA.

Zysk netto grupy X-Trade Brokers DM w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 89,1 mln zł wobec 176 mln zł zysku rok wcześniej i 40,2 mln zł kwartał wcześniej - wynika z raportu kwartalnego spółki. Przychody spadły do 186,7 mln zł z 306,7 mln zł przed rokiem. W ujęciu kdk przychody wzrosły o 33,4 proc. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

NREP NSF IV Holding ogłasza przymusowy wykup 45.793 akcji Biura Inwestycji Kapitałowych, reprezentujących ok. 0,67 proc. ogólnej liczby głosów na WZ, po 22,30 zł za akcję - wynika z ogłoszenia zamieszczonego w piątkowym "Parkiecie".

Grodno zawarło umowę zakupu sklepu internetowego iluve. com, który prowadzi sprzedaż lamp i oświetlenia - podała spółka w komunikacie. Grodno szacuje, że w bieżącym roku obrotowym przychody sklepu wyniosą 15-20 mln zł.

Prospekt Rotopino .pl, spółki należącej do grupy Oponeo .pl, może w drugiej połowie 2021 roku trafić do Komisji Nadzoru Finansowego, a debiut spółki na warszawskiej giełdzie jest planowany na początku 2022 roku – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Oponeo .pl Dariusz Topolewski. Dodał, że w perspektywie kilku lat na GPW może też trafić utworzona z Metalkasem spółka LAM.

Oponeo. pl, którego przychody wzrosły od stycznia do kwietnia o 20 proc., spodziewa się w całym 2021 roku utrzymania dwucyfrowego wzrostu z "2" z przodu – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Dariusz Topolewski. Dodał, że w podobnej skali ma rosnąć EBITDA.

Grupa Kęty, która prowadzi proces poszukiwania ewentualnego inwestora dla Alupol Packaging, spodziewa się otrzymania niewiążących ofert w maju - poinformował prezes Dariusz Mańko podczas piątkowej wideokonferencji.

Grupa Kęty w drugim kwartale może odnotować ok. 10-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z pierwszym kwartałem, a więc przekroczyć 1 mld zł w tym okresie - ocenili przedstawiciele zarządu podczas piątkowej wideokonferencji.

Grupa Kęty optymistycznie patrzy na drugi kwartał i cały 2021 r., i ocenia, że prognozy na ten rok, które zostały niedawno podniesione, zostaną zrealizowane - wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu podczas piątkowej wideokonferencji. Po przeznaczeniu na inwestycje w pierwszym kwartale 43 mln zł, w kolejnych okresach 2021 r. można spodziewać się wyższych wydatków, które za cały rok mają wynieść ok. 280 mln zł.

LUG szacuje, że w pierwszym kwartale 2021 r. odnotował 37,53 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 17,3 proc. rdr. Zysk brutto na sprzedaży spadł o 42,5 proc. do 10,51 mln zł - podała spółka w komunikacie. Zarząd spodziewa się, że po trudnym początku roku kolejne okresy będą bardziej stabilne.

Monnari liczy na finalizację w najbliższych tygodniach rozmów z Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie uzyskania wsparcia w ramach tarczy dla dużych firm - poinformowali przedstawiciele spółki podczas piątkowej telekonferencji.

Ancient Games, spółka zależna CreativeForge Games, rozpoczęła działania w celu zadebiutowania na rynku NewConnect - poinformowała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w kwietniu 2021 roku wyniosły 961,1 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 57 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 3.475,1 mln zł przychodów, czyli o 37,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

PZ Cormay zrezygnował z dalszych prac rozwojowych nad analizatorami Hermes i BlueBox - poinformowała spółka w komunikacie. Powodem decyzji były przedłużające się, o trudnym do określenia horyzoncie czasowym, prace nad wdrożeniem analizatorów do produkcji i sprzedaży.

CI Games przesunął datę premiery gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w wersji na platformę PlayStation 5 - poinformowała spółka w komunikacie. CI Games nie podał nowej daty premiery, ale zaznaczył, że będzie ona miała miejsce w 2021 roku.

WALUTY

W kolejnych dniach złoty może się osłabiać, a rentowności krajowych 10-latek mogą zejść o 3-4 pb niżej - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Dodał, że koniec tygodnia może wiązać się z większą zmiennością na EUR/PLN i USD/PLN ze względu na opublikowane orzeczenie Sądu Najwyższego i dane z amerykańskiego rynku pracy.

W najbliższym czasie NBP nie przewiduje interwencji walutowych - powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5764 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2059 USD i 131,76 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena ropy naftowej na giełdzie paliw w USA mocniej rośnie, a surowiec zakończy drugi już z kolei tydzień ze wzrostem notowań. Inwestorzy spodziewają się zwiększonego popytu na energię, a solidne dane dotyczące handlu Chin podkreślają siłę światowej gospodarki - informują maklerzy.

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź pokonała już rekord z 2011 r., gdy była wyceniana po 10.190 USD/t. Metal w dostawach 3-miesięcznych zdrożał o 1,4 proc. do 10.232,00 USD za tonę, najwyższego poziomu w historii - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Związek Banków Polskich pozytywnie ocenia piątkową uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych. Zdaniem bankowców, sąd jednoznacznie opowiedział się przeciwko liczeniu przedawnienia roszczeń od momentu wypłaty kredytu. Uchwała stwarza dobry klimat do kontynuowania prac nad propozycjami ugodowymi z klientami banków - poinformował PAP Biznes wiceprezes ZBP, Tadeusz Białek.

Piątkowe orzeczenie Sądu Najwyższego, dotyczące uznania umowy kredytowej w walucie obcej za nieważną, jest zgodne ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego, który wnioskował jednocześnie o ujednolicenie orzecznictwa sądowego - ocenia Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. Jego zdaniem, uchwała Sądu potwierdza korzystny dla konsumentów trend w orzecznictwie.

Dopiero od momentu uznania przez sąd bezskuteczności umowy kredytowej można liczyć bieg przedawnienia - uważa adwokat Adam Beneturski, reprezentujący sektor bankowy w sporach dot. kredytów walutowych. Skomentował w ten sposób orzeczenie Sądu Najwyższego ws. pytań Rzecznika Finansowego.

Sąd Najwyższy ponownie przesądził słuszność tak zwanej teorii dwóch kondykcji przy rozliczeniu stron nieważnej umowy kredytowej, a jasne określenie zasad i momentu terminu przedawnienia roszczeń pozwoli na bardziej precyzyjne ustalanie wartości roszczeń - poinformował PAP Biznes Wojciech Bochenek, radca prawny z kancelarii z grupy Votum.

Grupa Dino miała w pierwszym kwartale 144,8 mln zł zysku netto, ok. 4 proc. powyżej konsensusu. Analitycy wskazują, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami. Uwagę zwraca dość niski wzrost sprzedaży porównywalnej, ale baza z ubiegłego roku była bardzo wysoka.

Grupa Azoty pokazała szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał, które są znacznie poniżej oczekiwań rynkowych. W pierwszych minutach piątkowego handlu na GPW kurs spółki spada ponad 5 proc.

Prognozy makro przedstawione w tegorocznej Aktualizacji Planu Konwergencji (APK) są mocno zachowawcze, zbyt niskie są m. in. ścieżki dynamiki PKB i CPI - oceniają ekonomiści, z którymi rozmawiał PAP Biznes. Według nich, prognozy te wydają się jednak mieć ograniczone znaczenie i krótki termin przydatności, ponieważ nie uwzględniają KPO i propozycji z Nowego Ładu. Niepokoić może przyjęta w APK struktura wzrostu PKB, która oparta jest głównie na konsumpcji.

W drugim tygodniu maja można oczekiwać niewielkich zmian cen paliw na stacjach benzynowych, w przypadku autogazu możliwe są dalsze obniżki - prognozują analitycy e-petrol.

W przyszłym tygodniu ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach mogą wzrosnąć średnio o 3 gr/l - wskazują analitycy BM Reflex.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji - poinformował w piątek Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej dotyczącej kredytów walutowych. W opinii sądu, bank może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna, co wyznacza bieg przedawnienia.

Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w kwietniu wzrosła o 241,2 proc. rdr do 3.166 sztuk - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w sprawie uwolnienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 jest zbieżne z postulatami rządu i premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 6.047 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarły 453 osoby, wykonano 403.398 szczepień - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.824.425 zakażeń, 69.445 zgonów i 13.034.348 szczepień.

Mamy wykonane 13 mln szczepień przeciwko COVID-19 - przekazał szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. narodowego programu szczepień Michał Dworczyk i dodał, że zarejestrowanych osób, w tym na drugą dawkę, jest ok. 20 mln.

W jednej z poznańskich szkół podstawowych potwierdzono zakażenie koronawirusem. To pierwszy taki przypadek od powrotu uczniów do szkół. Klasa, w której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, przeszła na tryb nauki zdalnej. O potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem u ucznia III klasy Szkoły Podstawowej sióstr Urszulanek w Poznaniu poinformowało w piątek lokalne Radio Poznań. W tej jednej klasie, w której pojawił się przypadek SARS-CoV-2, nauka przez najbliższy tydzień będzie prowadzona zdalnie.

W wersji optymistycznej nastolatki w wieku 16-18 lat szczepione będą przeciwko COVID-19 w czerwcu - zapowiedział w piątek PAP prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak. Dodał, że jest szansa na zaszczepienie młodszych dzieci w wakacje.

Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego ograniczeń związanych z epidemią.

Od 8 maja do 5 czerwca przywrócona ma być działalność hoteli, ale z limitem 50 proc. zajętych pokoi, 15 maja mogą ruszyć ogródki gastronomiczne - wynika z opublikowanego w czwartek wieczorem rozporządzenia Rady Ministrów.

Prezydent Warszawy i lider ruchu Wspólna Polska Rafał Trzaskowski wyraził w piątek nadzieję, że Koalicji Obywatelskiej uda się wkrótce odbudować współpracę z Lewicą po to, by - jak mówił - wzmacniać opozycję. Według niego podstawą odnowionej współpracy mogłaby się stać ustawa wdrożeniowa KPO.

Żądamy natychmiastowego zwołania komisji ds. służb specjalnych, która wyjaśniłaby, dlaczego Agencja Wywiadu rekomendowała zakup respiratorów, które nigdy nie zostały dostarczone, oraz na co poszły wydane na respiratory pieniądze - mówili w piątek posłowie KO.

Klub Lewicy zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o wyjaśnienia w sprawie podręcznika dla policjantów, w którym w kontekście patologii społecznych wymieniono transpłciowość i środowisko LGBTQ. Politycy Lewicy wyjaśnień oczekują też od władz Centrum Szkolenia Policji, które wydało podręcznik.

Jak wynika z informacji stołecznej policji, funkcjonariusze zostali wezwani ok. godz. 13. do interwencji w pralni przy ul. Bora Komorowskiego w Warszawie. Próbowali wejść do środka, ale drzwi były zamknięte. W środku znajdował się mężczyzna z nożem. Nie reagował na polecenia. "Mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy i podjął próbę ucieczki" – powiedział asp. Rafał Retmaniak z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Policjanci obezwładnili agresora i zatrzymali. W środku pralni znaleziono zwłoki innego mężczyzny. Według ustaleń PAP to ojciec agresora. Pralnia to zakład prowadzony przez młodszego z mężczyzn.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w sprawie Xero Flor w Polsce sp. z o.o. przeciwko Polsce uznał w piątek, że doszło do naruszenia art. 6 par. 1 (prawo do rzetelnego procesu sądowego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu oraz naruszenia art. 6 par. 1 w zakresie prawa do sądu ustanowionego ustawą. Prezes TK Julia Przyłębska powiedziała PAP, że ETPCz bez podstawy prawnej i poza kompetencjami wydał wyrok w sprawie składu polskiego Trybunału oraz, że wyrok nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Ministrowie obrony Niemiec, Portugalii i Słowenii - grupy prezydencji w Radzie UE, a także Holandii i Rumunii oraz przedstawiciel ministerstwa obrony USA z zadowoleniem przyjęli zaproszenie USA, Kanady i Norwegii do unijnego mechanizmu współpracy obronnej PESCO.

Komisja Europejska poinformowała, że kwestie dot. patentów na szczepionki przeciwko Covid-19 zostaną przedyskutowane przez przewódców na szczycie w Porto. "Jesteśmy gotowi do dyskusji na temat pomysłów czy opcji dot. patentów" - wskazała rzeczniczka KE.

Amerykańska firma farmaceutyczna Moderna podała, że jej szczepionka przeciwko Covid-19 jest w 96 proc. skuteczna wśród młodzieży w wieku 12-17 lat – wynika z pierwszych badań klinicznych.

Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła w piątek przyspieszoną ocenę (rolling review) leku opartego na przeciwciałach klonalnych firm GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology. Badania laboratoryjne sugerują, że środek działa przeciwko wszystkim groźnym wariantom koronawirusa.

Korzyści ze szczepionki firmy Johnson & Johnson w zapobieganiu Covid-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych - oświadczyła w piątek Europejska Agencja Leków (EMA), informując o zakończeniu weryfikacji zgłaszanych przypadków wystąpienia nietypowych zakrzepów krwi przy niskiej liczbie płytek po zastosowaniu tego preparatu.

Alternatywna wobec produktu firmy AstraZenaca szczepionka przeciw Covid-19 powinna być zaoferowana wszystkim osobom poniżej 40. roku życia - zarekomendowała w piątek brytyjska Wspólna Komisja Szczepień i Immunizacji (JCVI).

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w piątek stworzenie nowego modelu społecznego Europy. “Wprowadzamy te zmiany z duchem czasu” - powiedziała podczas otwarcia unijnego Szczytu Społecznego w Porto.

Bundesrat przyjął rządowy plan zwolnienia osób zaszczepionych przeciw Covid-19 oraz ozdrowieńców z wielu obostrzeń epidemicznych, co oznacza, że nowe zasady mogą wejść w życie już w weekend. W Niemczech co najmniej jedną dawkę szczepionki dostało ponad 26,2 mln osób, czyli 31,5 proc. ludności.

Duńska firma, mimo sankcji UE, dostarczyła Rosji pompy wyposażone w niemieckie silniki. Dzięki temu mieszkańcy zaanektowanego Krymu mają dostęp do wody - pisze niemiecka stacja radiowa Deutsche Welle, potwierdzając ustalenia rosyjskiej organizacji Scanner Project.

Drugi tydzień z rzędu żaden włoski region nie jest już strefą wysokiego ryzyka zakażeń - wynika z monitoringu prowadzonego przez krajowy Instytut Służby Zdrowia. 15 regionów kraju to strefa średniego zagrożenia, a 6 - niskiego. To dane z najnowszego raportu we Włoszech.

Służby medyczne Hiszpanii zwiększyły rytm szczepień przeciwko koronawirusowi, zużywając do piątkowego popołudnia ponad 18 mln dawek, podał resort zdrowia tego kraju.

Szef służb sanitarno-higienicznych Słowacji Jan Mikas poinformował w piątek, że od poniedziałku godzina policyjna w ciągu dnia będzie obowiązywać w 2 z 79 powiatów. W całym kraju pozostaje w mocy zakaz wychodzenia od godziny 21 do 1 następnego dnia.

Spór dotyczący połowów ryb wokół Jersey - w związku z którym Wielka Brytania i Francja wysłały tam po dwie łodzie patrolowe - został na razie zażegnany, ale nieporozumienia dotyczące warunków połowów po brexicie mogą jeszcze powracać w przyszłości.

Od 17 maja zniesiony zostanie dla mieszkańców Anglii zakaz wyjazdów zagranicznych bez ważnego, uzasadnionego powodu - ogłosił w piątek brytyjski minister transportu Grant Shapps. Ale lista terytoriów, do których można swobodnie wyjeżdżać, liczy tylko 12 pozycji.

Liczba zakażeń koronawirusem w Brazylii od początku pandemii przekroczyła w czwartek 15 milionów - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. W ciągu ostatnich 24 godzin stwierdzono 73.380 nowych infekcji.

Chiny uwalniają do atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż wszystkie państwa rozwinięte łącznie, a w 2019 roku odpowiadały za 27 proc. globalnych emisji tych gazów – wynika z raportu instytucji badawczej Rhodium Group, opisywanego w piątek przez stację BBC.

Rząd Japonii przedłużył w piątek stan wyjątkowy z powodu pandemii Covid-19 w Tokio i trzech innych prefekturach do końca maja i rozszerzył go na kolejne dwie prefektury. Liczba zakażeń wciąż szybko rośnie, zwłaszcza w miastach – ocenił premier Yoshihide Suga.

W ciągu ostatniej doby w Indiach zdiagnozowano 414.188 nowych zakażeń koronawirusem, 3.915 zainfekowanych osób zmarło - wynika z danych z piątku resortu zdrowia tego kraju. Jedynie w tym tygodniu w Indiach odnotowano 1,57 mln zakażeń i ponad 15,1 tys. zgonów.

Mimo dramatycznej sytuacji epidemicznej i lockdownu, prace nad gigantycznym projektem przebudowy rządowej dzielnicy Delhi nie zostały przerwane. Skargi na budowę rozpatrzy Sąd Najwyższy, zaś lider opozycji oskarża rząd o "kryminalne marnotrawstwo".

Holenderski rząd zdecydował zwrócić siedem cennych obiektów archeologicznych Irakowi. Były wystawione na aukcji przez prywatną osobę. Po anonimowej informacji, zostały one skonfiskowane i wszczęto dochodzenie przez Inspektorat ds. Informacji i Dziedzictwa. Jak ustalono, są to gliniane gwoździe, gliniana tabliczka i dwie rzadkie figury. Z komunikatu wynika, że po przeprowadzeniu analizy okazało się, iż obiekty pochodzą ze starożytnej Mezopotamii, z terenu dzisiejszego Iraku. (PAP Biznes)

osz/ asa/ ana/

Ostatnie wiadomości