GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2514/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 maj 2021, 18:46

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2514/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 505/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2514/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

§ 1

Na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 12 maja 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii 2514/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 15 lutego 2027 r., rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "XS2332976237";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EIB0227".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości