Kalendarium rynku NewConnect 2021-05-10 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 maj 2021, 07:01

Kalendarium rynku NewConnect 2021-05-10

Kalendarium rynku NewConnect 2021-05-10 - 2021-05-16

PONIEDZIAŁEK, 10 MAJA

11:30 - DG-NET SA - Debiut na giełdzie

Uroczystość pierwszego notowania akcji Spółki DG-NET SA na rynku NewConnect.

- DGNET - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C i D spółki DG-NET S.A.

- AFHOL - Wprowadzenie do obrotu

Dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 1.240.599 akcji zwykłych na okaziciela serii I, spółki AFORTI HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda.

- BRAND24 - Wycofanie akcji z obrotu

Ostatni dzień obrotu na NewConnect akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J spółki BRAND 24 S.A. w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu na Głównym Rynku GPW.

ŚRODA, 12 MAJA

09:30 - AZTEC - Zwyczajne walne zgromadzenie

09:30 - DITIX - Zwyczajne walne zgromadzenie

10:00 - LEGIMI - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - TAMEX - Zwyczajne walne zgromadzenie

(PAP)

Ostatnie wiadomości