NWZ Trakcji zdecyduje o emisji akcji s. E, skierowanej do jednego inwestora | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 maj 2021, 17:29

NWZ Trakcji zdecyduje o emisji akcji s. E, skierowanej do jednego inwestora

Akcjonariusze Trakcji będą decydować o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru - wynika z projektów uchwał na NWZ zwołane na 10 września. Oferta objęcia akcji miałaby być skierowana do indywidualnie oznaczonego inwestora.

Podwyższenie kapitału miałoby się odbyć w drodze subskrypcji prywatnej.

"Z uwagi na charakter i strukturę akcjonariatu spółki, a także potrzeby kapitałowe spółki, biorąc pod uwagę czas oraz stopień sformalizowania, a także koszty przeprowadzenia poszczególnych rodzajów subskrypcji akcji, najkorzystniejszym dla spółki sposobem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i skierowanie oferty objęcia akcji serii E do jednego inwestora, który nabędzie całość akcji serii E" - podał zarząd w opinii do projektu uchwały.

Jak podano, obecnie trwają prace, które mają na celu uzyskanie zobowiązania potencjalnego inwestora do objęcia akcji serii E, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Przed datą NWZ zarząd spółki planuje przedstawić podstawowe warunki emisji, takie jak jej wartość, liczbę emitowanych akcji i cenę emisyjną.

Zarząd poinformował, że emisja umożliwi spółce pozyskanie kapitału, który zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby finansowe.

"Dokapitalizowanie spółki niezbędne jest do pozyskiwania i realizacji projektów realizowanych przez spółkę w ramach segmentów operacyjnych, w których działa spółka. Ponadto zdaniem zarządu, pozyskany w drodze emisji akcji serii E kapitał pozwoli na wsparcie dalszego funkcjonowania spółki. Powyższe działania pozwolą na dalszą restrukturyzację finansową spółki zapoczątkowaną w 2019 r. oraz poprawienie jej pozycji rynkowej" - napisano.

(PAP Biznes), #TRK

pel/ ana/

Zobacz także: Trakcja SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości