Ambra publikuje raport za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 maj 2021, 08:43

Ambra publikuje raport za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021

W trzecim kwartale roku obrotowego 2020/2021 sprzedaż Grupy AMBRA wzrosła o 24,0% do 132,5 mln zł, a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej o 4,7 mln zł do 2,2 mln zł. Do wzrostu przychodów ze sprzedaży najbardziej przyczyniły się wina spokojne.

Na największym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnął 17,1%. Liderami wzrostu sprzedaży w Polsce były wina spokojne, wśród których wyróżniały się wina FRESCO, PORTADA, CONO SUR i WINIARNIA ZAMOJSKA.

Ponownie najdynamiczniej rosnącym rynkiem była Rumunia, gdzie sprzedaż wzrosła o 56,6% (w walucie lokalnej). Najszybciej rosła sprzedaż win spokojnych SANGE DE TAUR oraz brandy i wina musujące ZAREA. Na rynkach Czech i Słowacji sprzedaż zwiększyła się o 51,9% (w walutach lokalnych), natomiast wzrost organiczny z pominięciem akwizycji wyniósł 35,7% - dzięki bardzo dobrej sprzedaży win musujących MUCHA SEKT.

Przy nieco niższej rentowności marży ze sprzedaży i niższych kosztach marketingu zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 11,8 mln zł, czyli o 34,2% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Koszty działalności operacyjnej były wyższe o 12,1% - zarówno z powodu wyższego poziomu wynagrodzeń, w szczególności premii za wyniki sprzedażowe i finansowe, jak i przejęć nowych spółek zależnych. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 6,6 mln zł w trzecim kwartale 2020/2021 roku i był o 7,8 mln zł wyższy w porównaniu do straty operacyjnej poniesionej w trzecim kwartale poprzedniego roku obrotowego.

Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021 osiągnął 2,2 mln zł, co było wynikiem lepszym o 4,7 mln zł w porównaniu do straty z tego samego kwartału roku ubiegłego.

„Kontynuujemy realizację naszej strategii tworzenia produktów wysokiej wartości, dzięki czemu korzystamy z premiumizacji rynku alkoholi – również na rynkach Rumunii, Czech i Słowacji. Wierzymy, że otwiera to przed nami nowe perspektywy rozwoju i dalszego budowania wartości dla interesariuszy Grupy AMBRA.” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.

Wyniki finansowe Grupy AMBRA za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021

ambra wyniki

O Grupie Ambra:

Grupa AMBRA jest liderem rynku wina w Polsce oraz czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej. Tworzące ją spółki prowadzą działalność na rynkach Polski, Czech, Słowacji i Rumunii. DORATO, CIN&CIN, FRESCO, PICCOLO, PLISKA, CYDR LUBELSKI, ZAREA to przykłady marek, które należą do Grupy i są liderami pod względem sprzedaży w swoich segmentach rynku. Pod marką CENTRUM WINA/DISTILLERS LIMITED Grupa AMBRA prowadzi w Polsce największą sieć specjalistycznych sklepów winiarskich, jest również największym dostawcą win premium do gastronomii. Oferta AMBRA opiera się z jednej strony na winach własnych marek, które są produkowane przez Grupę lub na jej zamówienie w różnych krajach świata, a z drugiej na winach importowanych od największych producentów Francji, Włoch, Hiszpanii, Bułgarii, Chile czy Australii. Strategia rozwoju Grupy zakłada zwiększanie wartości spółki i jej marek poprzez umacnianie pozycji lidera rosnącego rynku wina w Europie Środkowej i Wschodniej. W czerwcu 2005 r. AMBRA zadebiutowała na GPW. Jej głównym akcjonariuszem (61,12% akcji) jest notowany na giełdzie we Frankfurcie niemiecki koncern Schloss Wachenheim AG – jeden z największych światowych producentów win musujących. 

Źródło: Spółka, #AMB

Zobacz także: Ambra SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości