KE szacuje, że PKB UE w '21 wzrośnie o 4,2 proc. - wiosenne prognozy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 maj 2021, 11:04

KE szacuje, że PKB UE w '21 wzrośnie o 4,2 proc. - wiosenne prognozy

PKB w Unii Europejskiej wzrośnie w 2021 roku o 4,2 proc. i o 4,4 proc. w 2022 r. - wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. KE oczekuje też wzrostu PKB w strefie euro o 4,3 proc. w 2021r. i o 4,4 proc. 2022 r. Według KE, inflacja HICP w strefie euro w 2021 r. wyniesie 1,7 proc. i 1,3 proc. w 2022 r.

"Przewiduje się, że gospodarka UE wzrośnie o 4,2 proc. w 2021 r. i umocni się do około 4,4 proc. w 2022 r. (odpowiednio 4,3 proc. i 4,4 proc. w strefie euro). Silniejsze niż wcześniej oczekiwano odbicie w globalnej aktywności i handlu oraz impuls wzrostowy dostarczony przez NGEU/RRF (Unijny Fundusz Odbudowy – przyp. PAP) poprawiają perspektywy dla wzrostu PKB dla wszystkich krajów UE w porównaniu z prognozą zimową. Jednak różnice między krajami w tempie wychodzenia z kryzysu pozostają znaczne" - napisano w wiosennej prognozie.

Komisja Europejska zaznaczyła, że dalsze tempo odbicia uzależnione jest od postępów w programie szczepień oraz dalszego przebiegu pandemii Covid-19.

"Rozwój gospodarczy w 2021 i 2022 roku będzie w dużej mierze zdeterminowany przez to, jak skutecznie programy szczepień okiełznają pandemię i jak szybko rządy zniosą restrykcje gospodarcze. Dla UE prognoza zakłada, że po nieznacznym złagodzeniu restrykcji w II kwartale, postęp szczepień pozwoli na wyraźniejsze złagodzenie restrykcji w drugiej połowie roku" - podano w raporcie.

"W 2022 roku COVID-19 pozostanie problemem zdrowia publicznego, pomimo wysokiego odsetka populacji zaszczepionej (w tym w razie potrzeby odświeżonej ochrony, na przykład ze względu na nowe warianty). Dlatego zakłada się, że w razie potrzeby zostaną zastosowane pewne ograniczone środki zapobiegawcze" - dodano.

Komisja wskazała, że inflacja osiągnie szczyt w 2021 r. ze względu na czynniki przejściowe, a następnie spadnie w 2022 r.

"Inflacja zasadnicza gwałtownie wzrosła na początku 2021 r., zarówno w UE, jak i w strefie euro, odzwierciedlając rosnące ceny energii i szereg czynników przejściowych, w tym zmiany podatkowe, efekty bazy oraz wpływ nowego schematu ważenia koszyka inflacyjnego, który lepiej odpowiada na znaczące zmiany wzorców konsumpcji wywołane pandemią" - napisano.

"Czynniki te będą nadal kształtować profil inflacji w tym roku, ale w przyszłym roku powinny stopniowo wygasać. Silne ożywienie popytu oraz, w mniejszym stopniu, wysokie koszty transportu i inne ograniczenia po stronie podaży, również powodują wzrost inflacji w horyzoncie prognozy. Oczekuje się jednak, że utrzymujący się zastój w gospodarce i na rynku pracy spowoduje, że presja inflacyjna będzie ograniczona" - dodano.

Równocześnie KE oceniła, że czynniki ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB w UE są dobrze zbilansowane.

"Zagrożenia związane z prognozą PKB są wysokie i pozostaną takie, dopóki pandemia oddziałuje na gospodarkę. Na froncie epidemiologicznym sytuacja w zakresie rozwoju pandemii oraz skuteczności i efektywności programów szczepień może okazać się lepsza lub gorsza niż zakładano w głównym scenariuszu tej prognozy" - napisano.

"Z ekonomicznego punktu widzenia prognoza ta może nie doceniać skłonności gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy lub wręcz przeciwnie, chęci konsumentów do utrzymania wysokiego poziomu oszczędności zapobiegawczych. (…) Inflacja w UE może okazać się wyższa, jeśli odbicie w gospodarkach europejskich i światowych będzie silniejsze niż oczekiwano lub jeśli obecne ograniczenia dostaw okażą się trwalsze" - dodano.

Poniżej wybrane prognozy KE.

PKB|Inflacja
20212022I20212022
Strefa euro4,34,4I1,71,3
Niemcy3,44,1|2,41,4
UE4,24,4I1,91,5
Świat5,64,3I

(PAP Biznes)

kkr/ ana/

Ostatnie wiadomości