Wzrost portfela projektów fotowoltaicznych w Photon Energy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 maj 2021, 11:33

Wzrost portfela projektów fotowoltaicznych w Photon Energy

Wzrost portfela projektów fotowoltaicznych w przygotowaniu o blisko 160 MWp na Węgrzech, w Polsce i Rumunii. Dodatni całkowity dochód ogółem w wysokości 1,791 mln EUR pomimo spadku przychodów i EBITDA w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku. Publikacja pierwszego w historii raportu zintegrowanego rozwoju

Ciężka praca naszego zespołu projektowego zaowocowała spektakularnym wzrostem portfela projektów w przygotowaniu w ostatnim kwartale. Wzrost ten w połączeniu z faktem, że nasz aktualny portfel elektrowni własnych ma zapewnione pełne refinansowanie w perspektywie długoterminowej, daje nam silne fundamenty do dalszej rozbudowy portfela projektów fotowoltaicznych - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Kluczowe wydarzenia I kwartału 2021

W I kwartale 2021 r. biznes Photon Energy Group, pomimo trudności związanych z opóźnieniem na II kwartał 2021 r. w uruchomieniu dwóch elektrowni spółki o łącznej mocy 14,6 MWp w Australii, wykazał niezwykłą siłę w kluczowych segmentach.

Spółka, koncentrując się na swoich strategicznym celach, którymi są dewelopment projektów PV oraz budowa nowych elektrowni w ramach własnego portfela aktywów, z wyraźnym naciskiem na Australię, Węgry, Polskę i Rumunię, w analizowanym okresie poczyniła znaczące postępy, otwierając sobie drogę do kontynuacji dynamicznego wzrostu. Od początku roku firma rozszerzyła portfel projektów w przygotowaniu do 531,5 MWp, z czego blisko 160 MWp zostało dodane na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółka zawarła ponadto długoterminową umowę finansowania elektrowni o łącznej mocy 14,1 MWp, które zostały niedawno zbudowane w gminie Püspökladány na Węgrzech.

W okresie sprawozdawczym akcjami spółki handlowano na rynkach głównych (regulowanych) giełd warszawskiej i praskiej, a także parkiecie Quotation Board we Frankfurcie. Firma opublikowała także swój pierwszy raport zintegrowany, wyrażający zaangażowanie spółki w zapewnianie trwałego i zrównoważonego rozwoju biznesu.

Po okresie sprawozdawczym spółka ogłosiła zwiększenie udziału w najbardziej zaawansowanej pod względem budowy farmie Maryvale Solar w Australii poprzez wymianę aktywów z Canadian Solar, co przyspieszy prace deweloperskie nad tym projektem. Oczekuje się, że umowa dotycząca przyłączenia farmy do sieci zostanie zawarta w ciągu 12 miesięcy.

Firma zademonstrowała swoje zaangażowanie w poszukiwanie innowacyjnych projektów poprzez dodatkową, strategiczną inwestycję w RayGen Resources, spółkę partnerską, specjalizującą się w wysokowydajnym wytwarzaniu PV z absorpcją i magazynowaniem ciepła.

Wyniki finansowe

Przy przychodach w wysokości 4,571 mln EUR, o 14,0 proc. niższych rok do roku, wyniki finansowe spółki odzwierciedlają wymagający I kwartał 2021 r. W analizowanym okresie biznes spółki był pod wpływem niekorzystnych warunków pogodowych na głównych rynkach, co zostało nieznacznie skompensowane przez dodatkową moc zainstalowaną w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na spadek łącznej sprzedaży wpływ miały także niższe przychody w segmencie EPC. Ponadto, należy wskazać na wysoką bazę przychodową z 2019 r. w pozostałych segmentach działalności.

Na przychody ogółem wpłynęło również opóźnienie w uruchomieniu dwóch dużych projektów w Leeton w Australii. Spółka przewiduje jednak, że pierwsze przychody ze wspomnianych projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej - i zaksięgowanie odpowiadającej im dodatniej różnicy z przeszacowania wartości portfela - wystąpią w II kwartale 2021 r.

Niezaudytowana skonsolidowana EBITDA spadła do 0,222 mln EUR w I kwartale 2021 r, z 1,404 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jest to konsekwencja niższych przychodów oraz znaczących nakładów na rozwój działalności - głównie na wzrost zatrudnienia - na nowych rynkach, takich jak Polska i Rumunia.

Amortyzacja w analizowanym okresie wzrosła w wyniku podłączenia nowych elektrowni na Węgrzech w ciągu ostatnich 12 miesięcy (łączna moc 17,6 MWp), co doprowadziło do wygenerowania EBIT na poziomie -1,475 mln EUR w porównaniu z -0,082 mln EUR rok wcześniej.

Ostatecznie spółka w I kwartale 2021 r. wykazała dodatni całkowity dochód w wysokości 1,791 mln EUR w porównaniu z -4,325 mln EUR w I kwartale 2020 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2021 r.

Spółka przedstawi wyniki za I kwartał 2021 r. i odpowie na pytania inwestorów podczas webcastu, zaplanowanego na środę, 12 maja, na godz. 11.00. Link do wydarzenia dostępny jest tutaj: Link do webcastu, a pytania będzie można zadawać w trakcie webcastu - na czacie, jak i wcześniej, wysyłając je na adres: ir[at]photonenergy[dot]com.

O spółce Photon Energy:

Grupa Photon Energy dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej i czystej wody na całym świecie. Usługi związane z energią słoneczną świadczy Photon Energy, który od momentu powstania w 2008 r. zbudował elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 100 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 74,7 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 531,5 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi zarządzania i utrzymania dla projektów o łącznej mocy ponad 300 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, dostarcza rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także buduje i zarządza studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na giełdach w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Główna siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, a jej biura w Australii, Ameryce Południowej i w całej Europie.

Źródło: Spółka, #PEN

Zobacz także: Photon Energy NV - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości