Dom Development publikuje wyniki za I kwartał 2021 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 maj 2021, 11:05

Dom Development publikuje wyniki za I kwartał 2021 roku

Sprzedaż netto w I kwartale 2021 osiągnęła poziom 1 084 lokali netto (+33% r/r). Grupa zgodnie z planem przekazała w okresie styczeń-marzec rekordową dla pierwszego kwartału liczbę lokali: 1 366 (+149% r/r) i rozpoznała 807,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+157% r/r). Grupa utrzymała wysoką rentowność (marża brutto wzrosła o 3,0 pp. r/r do 32,5%) i wypracowała zysk netto na poziomie 174,5 mln zł (+353% r/r).

Grupa utrzymuje bardzo silny bilans, w tym wysoki poziom gotówki, przekraczający wartość zobowiązań z tytułu obligacji i kredytów o 277 mln zł. W I kwartale Dom Development wprowadził 835 lokali do realizacji (+65% r/r), notując na koniec marca rekordową skalę projektów w budowie: 5 579 lokali. Mimo nasilenia epidemii COVID-19, Grupa realizowała wszystkie projekty zgodnie z harmonogramem i budżetem. W I kwartale Zarząd Dom Development zarekomendował wypłatę najwyższej w historii dywidendy z zysku za 2020 r.: 10,00 zł na akcję, co stanowi łącznie 254 mln zł. W omawianym okresie Spółka podjęła także decyzję o wejściu na rynek krakowski poprzez akwizycję Sento S.A. Finalizacja transakcji planowana jest w II kwartale tego roku.

Grupa w I kwartale zwiększyła skalę działania na każdym z rynków działalności. Umocniła także swoją pozycję w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie - w I kwartale 2021 roku wartość niemal połowy transakcji przekraczała 550 tys. zł. Średnia wartość transakcji wynosiła 612 tys. zł. Oferta Grupy na koniec marca 2021 r. wzrosła o 26% r/r do poziomu 2 375 lokali, a coraz większy udział w niej mają Trójmiasto i Wrocław.

Bank ziemi

Grupa w I kwartale 2021 zwiększyła bank ziemi (+9% r/r) do poziomu ponad 15,5 tys. lokali.

Popyt na mieszkania jest wciąż bardzo wysoki we wszystkich segmentach rynku. Niskie stopy procentowe i dostępność kredytów hipotecznych zachęcają do lokowania środków w nieruchomości. Silny popyt i ograniczona podaż skutkują wzrostem cen na rynku. Zauważalne jest także stopniowe zmniejszanie podaży rynkowej, w wyniku wydłużających się procedur wydawania pozwoleń na budowę oraz planistycznych - mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Pierwszy kwartał rozpoczęliśmy bardzo dobrymi wynikami, co związane było z tegorocznym harmonogramem przekazań - zgodnie z założeniami I kwartał dominuje w strukturze zaplanowanych przekazań w 2021 roku. Utrzymujemy silną pozycję finansową i rentowność. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku sprzedaliśmy 1 084 lokale z wysoką marżą, jesteśmy także zadowoleni z popytu widocznego po zamknięciu kwartału. Mamy bank ziemi, który zabezpiecza nasze potrzeby inwestycyjne na najbliższe lata. W minionym kwartale kupiliśmy nowe działki w 4 lokalizacjach w Warszawie. Planujemy kolejne zakupy. Mamy atrakcyjną, zdywersyfikowaną ofertę i rekordową w historii Grupy liczbę realizowanych budów, przekraczającą 5,5 tys. lokali. Dbamy o jakość naszej oferty, co doceniają klienci – uważnie monitorujemy poziom ich satysfakcji, który utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie - dodaje Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Wyniki finansowe

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. (według IAS 15):

Dom Development odnotował w I kwartale 2021 roku wysoki poziom przychodów ze sprzedaży i zysku netto. W tym roku, inaczej niż w poprzednich, rozłożona została struktura przekazań, co przekłada się na tak dobre wyniki za styczeń-marzec.

dd wynik i

Silny bilans, bezpieczna sytuacja finansowa wspierają rozwój Grupy i wzrost skali działalności. Stan gotówki Grupy osiągnął wartość 647 mln zł przekraczając wartość jej zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji o 277 mln zł (gearing jest ujemny i wynosi -21%). Jednocześnie rozłożone w czasie spłaty długu dodatkowo pozwalają na elastyczność w działaniu.

Dom Development wg stanu na 31 marca 2021 ma dostępne niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 375 mln zł, co zapewnia potencjał dalszych zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych inwestycji.

O spółce Dom Development:

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa („Grupa Dom Development”) jest największym deweloperem w Polsce. Realizuje inwestycje kierowane do klientów indywidualnych w Warszawie, Wrocławiu oraz Trójmieście i okolicach (poprzez Spółkę Euro Styl S.A.) Oferta Grupy obejmuje zarówno mieszkania z segmentu popularnego jak i apartamenty. Do Grupy należy firma wykonawcza Dom Construction Sp. z o.o., która pełni rolę generalnego wykonawcy części inwestycji. W ciągu 25 lat swojej działalności Grupa przekazała do użytku ponad 39 000 mieszkań. Od 15 lat Dom Development S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Źródło: Spółka, #DOM

Zobacz także: Dom Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości