Wyniki Grupy LUG za I kwartał 2021: pod wpływem wzrostu cen komponentów elektronicznych i kosztów transportu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 maj 2021, 11:53

Wyniki Grupy LUG za I kwartał 2021: pod wpływem wzrostu cen komponentów elektronicznych i kosztów transportu

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakończyła pierwszy kwartał roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 37,53 mln zł, wobec 45,39 mln zł w stosunku do wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 10,51 mln zł względem 18,28 mln zł (-42,5% r/r) w analogicznym okresie 2020 r. W tym czasie Grupa LUG rozpoczęła inwestycje w rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Nowym Kisielinie, na które przeznaczyła 7,1 mln zł. Podpisała też kontrakt o wartości 32,08 mln zł. na modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Stołecznego Warszawa. Dziś, podczas Smart City Forum, zostanie zaprezentowana oprawa SAVA, która wkrótce pojawi się na ulicach Warszawy.

Kontrakt na modernizację oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawa

Pierwszy kwartał roku spółka rozpoczęła od podpisania kontraktu na modernizację oświetlenia ulicznego Miasta Stołecznego Warszawa. W ramach umowy, należąca do Grupy Kapitałowej spółka LUG Light Factory, dostarczy ok. 38,5 tys. opraw oświetleniowych zaprojektowanych specjalnie dla polskiej stolicy. Wartość podstawowego kontraktu wynosi ponad 32,08 mln zł brutto i może zostać powiększona o kolejne 5 mln zł brutto. Obecnie realizowane są etapy związane z projektowaniem opraw, certyfikacją, projektami fotometrycznymi oraz systemem do inwentaryzacji. Dziś, podczas Smart City Forum, został zaprezentowany prototyp oprawy SAVA, która docelowo pojawi się na ulicach stolicy. SAVA to rozwiązanie future-proof. Modularna oprawa oświetleniowa, wyposażona w złącze Zhaga i zgodna ze standardem D4i, stanowić będzie podstawę rozwoju inteligentnej infrastruktury w mieście. Więcej informacji już dziś na profilu Facebook LUG Light Factory (spółki zależnej LUG S.A.).

W pierwszym kwartale LUG podpisał też kilka nowych projektów infrastrukturalnych realizowanych dla mniejszych JST. Obok opraw oświetleniowych dostarczać będzie także autorski system zarządzania oświetlenie LUG URBAN.

Presja kosztowa dot. komponentów elektronicznych i frachtu morskiego wpływa na wyniki I kwartału

Na wyniki finansowe Grupy LUG w pierwszym kwartale roku istotny wpływ miały gospodarcze skutki pandemii – opóźnienia w dostawach komponentów, które zaowocowały znacznymi opóźnieniami w realizacji zakontraktowanych projektów.

Przesunięcia te były efektem utrudnień w międzynarodowym transporcie morskim (w tym blokadą Kanału Sueskiego) oraz z długookresowych utrudnień podażowych. W przypadku niektórych kontraktów opóźnienia były spowodowane zmianami harmonogramu inwestycji, a ich realizacja jest spodziewana w kolejnych kwartałach 2021 r.

- W I kw. 2021 r. zmagaliśmy się ze skutkami szoków popytowych i podażowych na rynkach komponentów elektronicznych oraz z turbulencjami w globalnym transporcie morskim. W efekcie, realizacja części kontraktów została przesunięta na kolejne kwartały roku. Jednocześnie zrealizowaliśmy programy optymalizacyjne, które pozwoliły nam znacznie ograniczyć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w I kw. 2021 r. 10,51 mln zł, względem 18,28 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. w I kwartale wyniósł 0,77 mln zł, natomiast marża netto uległa obniżeniu o 2,2 pp. w stosunku do wyniku z I kw. 2020 roku i osiągnęła poziom 2,1 procent. Zysk operacyjny w I kw.2021 r. wyniósł 0,57 mln zł, względem 1,11 mln zł przed rokiem. Struktura zysku operacyjnego znalazła odzwierciedlenie
w poziomie marży operacyjnej, która w omawianym okresie wyniosła 1,5 procent i była o 0,9 pp. niższa niż w I kwartale 2020 roku. Wynik EBITDA wyniósł 3,14 mln zł, co jest poziomem o 7,9 proc. niższym niż przed rokiem. Obniżenie wyniku EBITDA spowodowane spadkiem zysku brutto na sprzedaży zostało zamortyzowane istotnym zmniejszeniem kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Marża EBITDA wyniosła w I kw. br. 8,4proc. i była o 0,9 pp. wyższa rok do roku w efekcie rozliczenia amortyzacji na poziomie 2,57 mln zł względem 2,3 mln zł przed rokiem

Znacząca redukcja kosztów sprzedaży

W I kwartale 2021 roku spółka zrealizowała programy optymalizacyjne, które w znacznym stopniu ograniczyły koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Koszty sprzedaży w I kw. 2021 r. wyniosły 6,04 mln zł i były o 49,9 procent niższe niż przed rokiem oraz o 54,7 procent niższe niż w poprzednim kwartale. Tak głębokie obniżenie kosztów sprzedaży jest efektem przeprowadzonej reorganizacji struktury handlowej oraz niższymi r/r kosztami podróży służbowych i reprezentacji.

- Jestem przekonany, że podstawą naszego dalszego efektywnego rozwoju będą pozyskiwane projekty infrastrukturalne w Polsce i na świecie. Dlatego też w styczniu podjęliśmy decyzję o rozbudowie naszej drugiej polskiej fabryki zlokalizowanej w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry, czyli Centrum Badawczo - Rozwojowego. Inwestycja w nową przestrzeń produkcyjną i nowy magazyn jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane
z dynamicznym rozwojem i realizacją dużych projektów infrastrukturalnych – dodaje Ryszard Wtorkowski.

O Grupie LUG:

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. – jednego z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Posiadająca ponad 30 lat doświadczenia firma z siedzibą w Zielonej Górze, od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa. W jej skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina SA, LUG Turkey, LUG Services Sp. z o.o., ESCOLIGHT Sp. z o.o. oraz LUG West Africa Ltd. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW.

Źródło: Spółka, #LUG

Ostatnie wiadomości