Komunikat o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji WORK SERVICE SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 maj 2021, 16:08

Komunikat o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji WORK SERVICE SA

Komunikat o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji WORK SERVICE SA z siedzibą we Wrocławiu

KOMUNIKAT O WYNIKACH WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI WORK SERVICE S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Podmiot Pośredniczący w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonym w dniu 15 marca 2021 roku przez GI International società a responsabilità limitata z siedzibą w Mediolanie, Włochy („Wzywający”, „Nabywający”), zmienionym komunikatami z dnia 30 marca 2021 roku oraz 19 kwietnia 2021 roku („Wezwanie”), informuje, że w wyniku Wezwania w dniu 14 maja 2021 roku zawarto transakcje, których przedmiotem było 16.164.779 Akcji Spółki.

Wzywający, będący jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich Akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na Wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 17 maja 2021 roku.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO ________________________________

Imię i nazwisko: Michał Popiołek

Stanowisko: Prokurent

________________________________

Imię i nazwisko: Bartosz Kędzia

Stanowisko: Pełnomocnik

kom mra

Zobacz także: Work Service SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości