GPW: Komunikat - INNO-GENE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 19:01

GPW: Komunikat - INNO-GENE

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 maja 2021 r. (NewConnect)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Giełdy Nr 137/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., w związku z opublikowaniem przez INNO-GENE S.A. dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez tę spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, począwszy od 19 maja 2021 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem "PLINNGN00015".

Jednocześnie Giełda Papierów Wartościowych informuje, że uchwałą Nr 523/2021 z dnia 18 maja 2021 r. Zarząd Giełdy nałożył na INNO-GENE S.A. obowiązek zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom mra

Ostatnie wiadomości