GPW: Komunikat - PEKAO BANK HIPOTECZNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 18:58

GPW: Komunikat - PEKAO BANK HIPOTECZNY

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 maja 2021 r. (CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 518/2021 Zarządu Giełdy z dnia 18 maja 2021 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-III-03 (PEOH303) wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i terminie wykupu 11 czerwca 2025 r., oznaczonych kodem "PLBPHHP00275", planowana jest na dzień 30 maja 2025 r.

kom mra

Ostatnie wiadomości