GPW: Komunikat - PEKAO BANK HIPOTECZNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 19:01

GPW: Komunikat - PEKAO BANK HIPOTECZNY

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 maja 2021 r. (CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 519/2021 Zarządu Giełdy z dnia 18 maja 2021 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że data ostatniego notowania hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-III-04 (PEOH304) wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i terminie wykupu 11 maja 2026 r., oznaczonych kodem "PLBPHHP00283", planowana jest na dzień 28 kwietnia 2026 r.

kom mra

Ostatnie wiadomości