GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 18:54

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

Uchwała Nr 519/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-III-04 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz

§ 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 20 maja 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-III-04 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBPHHP00283";

2) notować listy zastawne, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PEOH304".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości