GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki THE DUST S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 18:56

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki THE DUST S.A.

Uchwała Nr 520/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki THE DUST S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 3b ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 spółki THE DUST S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości