UCS umorzył postępowanie ws. zobowiązania podatkowego Ferro za 2012 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 20:06

UCS umorzył postępowanie ws. zobowiązania podatkowego Ferro za 2012 r.

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, po ponownym rozpatrzeniu odwołania Ferro w sprawie zobowiązania podatkowego za 2012 rok, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w całości i umorzył postępowanie - podało Ferro w komunikacie. Organ podatkowy będzie zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez spółkę kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Wydana decyzja jest ostateczna. Dotyczy postępowania w sprawie zakwestionowania przez organy podatkowe działań związanych z przejęciem przez spółkę w 2011 r. czeskiej spółki Novaservis.

W 2018 roku spółka informowała o dokonaniu płatności zobowiązania podatkowego w sprawie objętej postępowaniem w łącznej kwocie 28 mln zł, w tym kwoty 19,2 mln zł tytułem należności głównej oraz kwoty 8,8 mln zł tytułem odsetek.

W sierpniu 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Ferro i uchylił wyrok sądu administracyjnego oraz decyzję naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie zobowiązania podatkowego za 2012 rok. Sprawa stała się przedmiotem ponownego postępowania podatkowego.

"W wyniku doręczonej w dniu dzisiejszym decyzji Naczelnika UCS o uchyleniu decyzji organu I instancji w całości oraz umorzeniu postępowania, wskutek potwierdzenia prawidłowości rozliczeń spółki za 2012 rok, organ podatkowy będzie zobowiązany do zwrotu z urzędu wpłaconej przez spółkę kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami" - napisano w komunikacie.

(PAP Biznes), #FRO

pel/ osz/

Zobacz także: Ferro SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości