Wirtualna Polska chce wypłacić 1,55 zł dywidendy na akcję | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 maj 2021, 06:48

Wirtualna Polska chce wypłacić 1,55 zł dywidendy na akcję

Zarząd Wirtualnej Polski chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 45,3 mln zł, pochodzącą z zysków z lat ubiegłych, co daje 1,55 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Propozycję zarządu pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza.

Zarząd spółki proponuje ustalenie prawa do dywidendy na 22 czerwca, a dzień wypłaty na 29 czerwca.

Stratę netto wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. w kwocie 40,97 mln zł zarząd chce pokryć z zysków z lat ubiegłych.

Wirtualna Polska podała, że proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową spółki, zgodnie z którą zarząd będzie wnioskował do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 zł na akcję, jednakże nie więcej niż 70 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy.

Zarząd Wirtualnej Polski, rekomendując wypłatę dywidendy, bierze pod uwagę bieżącą sytuację finansową grupy, jej plany inwestycyjne, potencjalne cele akwizycyjne spółek wchodzących w skład grupy, a także przewidywany poziom wolnych środków pieniężnych w spółce w roku obrotowym, w którym przypada płatność dywidendy.

W 2020 roku spółka nie wypłaciła dywidendy, a rok wcześniej do akcjonariuszy trafiło 1 zł na akcję.

(PAP Biznes), #WPL

doa/

Zobacz także: Wirtualna Polska Holding SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości