27.05 Webinarium „Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania” | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2021, 09:14

27.05 Webinarium „Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania”

27 maja br. odbędzie się webinarium dotyczące sprawozdawczości śródrocznej spółek giełdowych MSSF. Podczas spotkania zostaną omówione takie zagadnienia, jak:

  • Zmiany do MSSF (Zmiany do MSSF 16 „Leasing” - ulgi w spłatach czynszu w związku z Covid19 po 30 czerwca 2021 r.; Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – umowy rodzące obciążenia - koszt wypełnienia umowy; Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody uzyskiwane przed przyjęciem składnika aktywów trwałych do użytkowania; Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe)
  • Ujawnienia odnośnie inwestycji we wspólne przedsięwzięcia oraz jednostki stowarzyszone (Sumaryczne informacje finansowe oraz ich uzgodnienie do wartości bilansowej udziałów; Wartość godziwa; Nieujęty udział w stratach)
  • Rekomendacje KIMSF w zakresie prezentacji faktoringu odwróconego (supply chain financing)
  • Zmiany w MSSF dotyczące reformy IBOR - Faza 2 (Wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań finansowych oraz na umowy leasingowe i ubezpieczeniowe; Praktyczne udogodnienia, wyzwania operacyjne)

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych. Partnerem wydarzenia jest Deloitte, a organizatorem Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Źródło: Spółka, #SEG

Ostatnie wiadomości