Sescom rozwija działalność wodorową i obsługę nowych segmentów rynku FM | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 cze 2021, 16:39

Sescom rozwija działalność wodorową i obsługę nowych segmentów rynku FM

Sescom, spółka technologiczna, skoncentrowana na technicznym Facility Management (FM) oraz innowacjach optymalizujących działalność biznesową klientów, zwiększyła udział w podwyższonym kapitale SES Hydrogen S.A. (dawniej Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.) do 92,33 proc.

FIXFM Sp. z o.o., w 100 proc. zależna od Sescom, zamierza przekształcić się w spółkę akcyjną. Firma planuje do końca 2021 r. poprzez emisję kolejnej serii akcji pozyskać finansowanie zewnętrzne na dalszy rozwój technologiczny.

Wodorowe know-how w jednym podmiocie

- Warta blisko 2,5 mln zł transakcja to element długofalowych działań grupy, polegających na wydzieleniu i kontynuacji rozwoju projektów wodorowych w ramach oddelegowanej do tego celu zależnej spółki celowej – SES Hydrogen. W ten sposób zyskujemy większą kontrolę nad strategicznym z perspektywy Sescom obszarem działania, konsolidując jednocześnie nasze dotychczasowe dokonania wodorowe w jednym podmiocie. SES Hydrogen zyskuje także dodatkowe środki pieniężne w kwocie 1 mln zł na realizację kolejnych przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju autorskiego projektu HGaaS łączącego producentów i konsumentów energii wodorowej. Przyglądając się ambicjom UE, która stawia na politykę Zielonego Ładu, a istotne znaczenie będzie mieć także fundusz odbudowy, można zakładać, że technologia wodorowa będzie dynamiczne się rozwijać - komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.

Bałtyckie Centrum Transferu Technologii decyzją akcjonariuszy spółki podjętą podczas walnego zgromadzenia zmieniło nazwę na SES Hydrogen. Sescom w zamian za wkład gotówkowy oraz aport licencji i praw do projektów rozwojowych podwyższył swój udział w głosach i akcjonariacie spółki z 30 proc., do 92,33 proc. (kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 2,6 mln zł do kwoty 2,7 mln zł). Pozostałe akcje znajdują się w posiadaniu spółki Project Evolution, która jest podmiotem zależnym od Sławomira Halbryta.

Sescom w ramach rozwijanej technologii wodorowej przekazał SES Hydrogen trzy patenty na:

  1. generator wodoru oraz tlenu,
  2. zespół generatora wodoru oraz tlenu,
  3. zespół kotła parowego

Spółka czeka na decyzję o przyznaniu czwartego patentu, który dotyczy zespołu wodorowego kotła grzewczego.

FIXFM przed pierwszą rundą zewnętrznego finansowania

Kolejna ze spółek zależnych Sescom, FIXFM, odpowiedzialna w ramach grupy za rozwój i komercjalizację usług serwisu technicznego dla nowych segmentów rynku, tj. klientów indywidualnych i małych firm, zamierza przekształcić się w spółkę akcyjną. Przygotowany w tym celu plan przekształcenia zostanie przyjęty podczas najbliższego walnego zgromadzenia wspólników. FIXFM rozwija aplikację typu marketplace - FIX APP, która łączy specjalistów serwisowych oraz klientów typu small business i indywidualnych.

- Przekształcenie FIXFM w spółkę akcyjną otwiera przed nią nowe perspektywy pozyskania finansowania. Do końca 2021 r. planujemy pozyskać dla FIXFM finansowanie zewnętrzne na dalszy rozwój technologiczny poprzez emisję akcji. Analizujemy optymalną ścieżkę dalszego budowana potencjału tego podmiotu. Jedną z możliwości w szerszym horyzoncie jest debiut giełdowy. Znaczącym atutem FIXFM jest autorska aplikacja typu market place – FIX APP, którą stale rozbudowujemy - podsumowuje Halbryt.

O spółce Sescom:

Sescom to spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług technicznego Facility Management, mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy, a także potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym rozwojem. Od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi dla sieci handlowych. Zapewnia utrzymanie techniczne, optymalizację procesów operacyjnych i pomocniczych oraz efektywność energetyczną z wykorzystaniem zeroemisyjnych źródeł energii. Łączy bezpieczeństwo i standardy jakościowe z indywidualnie projektowanymi rozwiązaniami. W ostatnim roku zrealizowała zlecenia dla ponad 350 klientów z 25 krajów Europy. Spółka Sescom S.A. od 2013 roku notowana jest na GPW w Warszawie.

Źródło: Spółka, #SES

Zobacz także: Sescom SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości