Spółka Urteste opublikowała Memorandum Informacyjne i rozpoczyna publiczną ofertę akcji o wartości do 2,5 mln euro | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 cze 2021, 10:21

Spółka Urteste opublikowała Memorandum Informacyjne i rozpoczyna publiczną ofertę akcji o wartości do 2,5 mln euro

Urteste S.A., spółka specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju, środki z publicznej emisji akcji planuje przeznaczyć głównie na: prace badawczo-rozwojowe, ochronę patentową testów oraz wyposażenie nowego laboratorium. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych prowadzone są przez Dom Maklerski BOŚ w dniach 24 czerwca – 2 lipca. Urteste planuje zadebiutować na rynku NewConnect w III kwartale 2021 r

Pomysłodawcą projektu i głównym badaczem Urteste jest prof. Adam Lesner, światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów.

– Rozwijana przez nas technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem rozpada się na dwie części i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu
u pacjenta. W centrum zainteresowanie spółki znajduje się 15 testów onkologicznych, które znajdują się na różnych etapach opracowania i dotyczą ponad 90 proc. przypadków wszystkich chorób nowotworowych – mówi prof. Adam Lesner, Przewodniczący Rady Naukowej Urteste.

Prowadzone przez spółkę prace badawczo-rozwojowe skoncentrowane są w trzech projektach:

  • PANURI (rak trzustki)
  • EASY-TEST (rak prostaty)
  • FINDER (13 celów diagnostycznych)


Najbardziej zaawansowanymi projektami spółki są PANURI oraz EASY-TEST. Celem projektu PANURI jest opracowanie testu stosowanego w diagnostyce raka trzustki, zaś celem projektu EASY-TEST jest opracowanie testu stosowanego w diagnostyce raka prostaty. Obecnie w ramach projektów PANURI
i EASY-TEST prowadzone są eksperymenty medyczne, w którym uczestniczy odpowiednio 330 i 165 ochotników. Celem prowadzonych badań jest ocena czułości i swoistości testów oraz porównanie czułości i swoistości testów względem dostępnego na rynku markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki oraz markera PSA u pacjentów z rakiem prostaty.

Celem projektu FINDER jest opracowanie testów diagnostycznych dla 13 typów nowotworów takich jak: rak nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak.

Choroby nowotworowe są drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. W 2020 r. na świecie z powodu chorób nowotworowych umarło 10 mln ludzi. Według www.statista.com w 2040 r. liczba ta ma wzrosnąć do 16,3 mln.

- Rynek testów w obszarze chorób onkologicznych, na którym jesteśmy obecni jest bardzo atrakcyjny. Według analityków wartość globalnego rynku biomarkerów nowotworowych w najbliższych latach będzie rosła średniorocznie o kilkanaście procent. Potwierdzają to również liczone w miliardach dolarów transakcje przejęć podobnych do naszej technologii, które wydarzyły się w 2020 r. i w latach ubiegłych. Naszym celem jest opracowanie taniej, nieinwazyjnej oraz prostej w interpretacji technologii o wysokich parametrach czułości i swoistości. Dotychczasowe badania wskazują, że jesteśmy na dobrej drodze do opracowania technologii spełniającej te kryteria – mówi Grzegorz Stefański, Prezes Zarządu Urteste.

Przyjęty przez Urteste model biznesowy zakłada  sprzedaż technologii lub udzielenie wyłącznej licencji dużemu międzynarodowemu graczowi rynkowemu.

100% obecnych akcji spółki zostało objęte 12-miesięcznymi umowami lock-up. Obecnie akcjonariuszami Urteste są: Grzegorz Stefański, Prezes Zarządu (18,00% kapitału zakładowego), Tomasz Kostuch, Członek Zarządu (18,00%), prof. Adam Lesner, Przewodniczący Rady Naukowej i twórca projektu (23,60%), Dr Natalia Gruba, Dyrektor ds. Technologii (20,40%) oraz Fundusz Twiti Investments (20,00%).

Szczegóły oferty zawiera Memorandum Informacyjne, dostępne na stronie. W ramach oferty publicznej inwestorom zaoferowanych zostało do 95 200 akcji serii C.

Harmonogram Oferty Publicznej

urteste harmoonogram

O spółce Urteste:

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

Źródło: Spółka

Ostatnie wiadomości