Skrót wiadomości - czwartek, 17 czerwca, 17.52 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 cze 2021, 17:56

Skrót wiadomości - czwartek, 17 czerwca, 17.52

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Dyskusja nad terminem zakończenia skupu aktywów NBP i dalszymi działaniami w kierunku zacieśnienia polityki pieniężnej byłaby przedwczesna, a sygnalna podwyżka stóp proc. jest zbędna - powiedział PAP Biznes członek RPP Cezary Kochalski.

Czerwiec będzie ostatnim miesiącem ze wzrostem inflacji, do końca roku powinna już spadać - powiedział w Programie I Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński.

Utrzymanie ożywienia gospodarczego jest obecnie ważniejsze od martwienia się o inflację - powiedział w Radiu Łódź członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Dodał, że czynniki o charakterze podażowym podbijają inflację o ok. 2 pkt. proc.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 spadło o 1,7 proc. rdr - podał GUS.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w '20 wzrosło o 5,0 proc. rdr - podał GUS.

Komunikat po posiedzeniach RPP przekazywać będzie wyłącznie jej przewodniczący lub prowadzący posiedzenie, bez udziału dwóch innych członków RPP - wynika z uchwały RPP, zmieniającej regulamin Rady. Departament Komunikacji NBP poinformował PAP Biznes, że oznacza to dostosowanie do praktyki wiodących banków centralnych.

Za podwyższeniem stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc. głosowało maju, podobnie jak w kwietniu, 3 członków RPP: E. Gatnar, Ł. Hardt i K. Zubelewicz - podał NBP. Pozostali członkowie obecni na posiedzeniu: A.Glapiński, G.Ancyparowicz, C.Kochalski, J.Kropiwnicki, E.Łon, R.Sura i J.Żyżyński byli przeciw.

Głównym celem Strategii Demograficznej jest zbliżenie się dzietności w Polsce do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń do 2040 r. - napisano w zaprezentowanym w czwartek dokumencie.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 2,0 proc. w V w ujęciu rdr, po wzroście 1,6 proc. w IV - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu.

Bank centralny Szwajcarii (SNB) utrzymał stopy procentowe bez zmian. Benchmarkowa stopa polityki monetarnej SNB i stopa depozytowa wynoszą nadal po minus 0,75 proc. - podał bank w czwartek w komunikacie.

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał bank w komunikacie.

Ceny liczone według HICP w Polsce w maju w ujęciu rocznym wzrosły o 4,6 proc., wobec 5,1 proc. w kwietniu - podał Eurostat.

Bank centralny Turcji (CTB) utrzymał benchmarkową stopę repo na poziomie 19 proc. - poinformował bank w komunikacie.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 412 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 359 tys. wobec 375 tys. poprzednio.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w czerwcu spadł do 30,7 pkt. z +31,5 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w maju wzrósł o 1,3 proc. - podała Conference Board.

BUDŻET, DŁUG

Koszty likwidacji podatku od emerytów i rent, według zmian zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w programie "Polski Ład", to 11,3 mld zł - wynika z odpowiedzi na interpelację poselską wiceministra finansów Jana Sarnowskiego.

GIEŁDA

Na koniec czwartkowych notowań w Europie przeważały spadki. Zniżkowały także indeksy krajowe, z sektorem górniczym na czele, co było efektem wzrostu awersji do ryzyka po środowym posiedzeniu Fed - oceniają analitycy.

"Dziś reagowaliśmy na wczorajsze posiedzenie Fed. Jak wskazują komentatorzy było ono jednym z najważniejszych w ostatnich dwóch latach. Można powiedzieć, że Fed wczoraj wieczorem otworzył dyskusję na temat podwyżek stóp procentowych. Wyraźnie zaostrzył retorykę i rynki zareagowały na to umocnieniem dolara, spadkiem apetytu na ryzyko, przeceną giełd i metali. Dziś widzieliśmy to także u nas" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

Kolejna edycja Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego (PWPA) ma trwać dwa lata, objąć minimum 50 spółek z rynku głównego lub NewConnect (z wyłączeniem WIG20), a część budżetu będzie poświęcona spółkom, które przeszły z NewConnect na główny rynek - poinformowała PAP Biznes Giełda Papierów Wartościowych.

SPÓŁKI

Pepco Poland i CCC zawarły umowę ramową dotyczącą przejęcia 29 z 46 umów najmu powierzchni handlowych zawartych przez CCC Austria - poinformowały obie spółki w komunikatach.

Firma Oponiarska Dębica zdecydowała o zapłacie zaległości podatkowej za 2014 rok w wysokości 6,7 mln zł wraz z około 3,5 mln zł odsetek oraz za 2015 rok wysokości 8 mln zł wraz z odsetkami, które wynoszą około 3,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Sygnity w pierwszym półroczu roku finansowego 2020/21 zanotowała 31,3 mln zysku operacyjnego oraz nieco ponad 32 mln zł zysku netto. Duży wpływ na wyniki Sygnity miało rozwiązanie rezerw wynikające z ugody podpisanej z Fast Enterprises - poinformowało Sygnity w komunikacie.

Polish Enterprise Funds ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszoścowych wszystkich akcji PragmaGO po 24,50 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wykupie BM PKO BP.

3 LP, spółka zależna TIM, rozpoczęła wstępne działania przygotowawcze do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji oraz dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym GPW - poinformował TIM w komunikacie.

Forestlight Games, producent i wydawca gier na PC i konsole z grupy PlayWay, rozpoczyna publiczną emisję akcji, z której zamierza pozyskać do 3 mln zł. Spółka planuje debiut na NewConnect w drugiej połowie 2021 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Kurs akcji Live Motion Games, producenta i wydawcy gier, spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 11,1 proc. do 40 zł.

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Kompap zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,34 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Czwartkowe zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało o warunkowej wypłacie do 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok oraz do 3,66 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2019 rok.

Grupa CCC chce jesienią przedstawić zaktualizowaną strategię rozwoju, która będzie bardziej ambitna w obszarze e-commerce - poinformował przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek.

Grupa CCC chce reaktywować marki Simple, Americanos i Badura - poinformowali przedstawiciele spółki.

CCC planuje, że do końca roku sieć HalfPrice w Polsce i w Europie będzie liczyć 65 sklepów. Poza granicami Polski powstanie pięć salonów - podała grupa w komunikacie prasowym. W sierpniu zadebiutują salony na Węgrzech i w Austrii, a we wrześniu w Czechach. Do końca roku marka pojawi się również na Słowacji.

Zarząd Budimeksu zdecydował o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. do wysokości połowy zysku, który będzie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2021 r. - podała spółka w komunikacie.

Vigo Systems zakłada, że w kolejnych latach nakłady inwestycyjne, w tym na badania i rozwój, będą rosły, a ambicją spółki jest wejście do grona pierwszoligowych graczy w produktach masowych - poinformował Łukasz Piekarski, członek zarządu Vigo Systems.

Trakcja zawarła szereg umów dotyczących finansowania długoterminowego - podała spółka w komunikacie. Ujednolicona umowa kredytu zakłada m.in. dokapitalizowanie spółki przez PKP PLK w kwocie nie niższej niż 200 mln zł do 31 stycznia 2022 r.

Walne zgromadzenie Unibepu zdecydowało, aby z zysku netto za 2020 rok na dywidendę trafiło łącznie 9,47 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Do końca tygodnia złoty może pozostać pod presją po środowym Fed, jednak od przyszłego tygodnia kurs EUR/PLN powinien iść w dół i kierować się do 4,45 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista w ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Dodał, że rentowności krajowych SPW mogą iść w górę w ślad za rynkami bazowymi, przy jednocześnie zacieśniającym się spreadzie wobec bunda.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5309 - poinformował NBP.

TOWARY

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają w reakcji na sygnały amerykańskiej Rezerwy Federalnej o kierowaniu się w stronę zacieśniania polityki monetarnej - informują maklerzy.

Miedź na giełdzie metali w Londynie jest wyceniana najniżej od niemal 2 miesięcy. Bankierzy centralni z Fed wskazali na przyspieszenie przewidywanego tempa zaostrzania polityki monetarnej w USA, a to umocniło dolara. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 1,5 proc. - po 9.521,00 USD za tonę - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Zaproponowana przez rząd podwyżka płacy minimalnej w 2022 r. o 7,1 proc. do poziomu 2.800 zł nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym. Można spodziewać się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie o ok. 300 zł miesięcznie.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Polska i Czechy chcą osiągnąć porozumienie w sprawie kopalni Turów - poinformowali ministrowie Polski i Czech na czwartkowej konferencji prasowej.

Liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w maju 2021 r. w Polsce wyniosła 41.388, tj. wzrosła o 95,7 proc. rdr - wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia producentów motoryzacyjnych ACEA.

Zysk netto ubezpieczycieli w I kwartale 2021 r. wyniósł 1,1 mld zł, czyli był o 7,6 proc. większy niż przed rokiem - podała w czwartek Polska Izba Ubezpieczeń.

Fundusze inwestycyjne w maju kupiły akcje na GPW za 579 mln zł - wynika z szacunków Trigon DM na podstawie przepływów netto do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych. Łączne napływy do funduszy rynku kapitałowego wyniosły 1,1 mld zł.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 218 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 46 osób, zaszczepiono 409.836 osób - poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 2.878.276 zakażeń, 74.734 zgony i 25.482.985 szczepień.

Jeżeli rosnąca mobilność nie wywołuje wzrostu zakażeń, to znaczy, że jesteśmy blisko odporności populacyjnej, a mechanizmy naturalne zaczynają działać – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Blisko 60 proc. osób w badaniach reprezentatywnych ma przeciwciała – dodał.

Jeśli Lidia Staroń nie uzyska w Senacie poparcia w głosowaniu na Rzecznika Praw Obywatelskich, będą zgłaszani inni kandydaci, być może znów prof. Marcin Wiącek - powiedział w czwartek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego Staroń nie jest dobrym kandydatem na RPO.

Z nikim nie prowadzę żadnych rozmów na temat gwarancji, żebym się utrzymał na stanowisku. Jako prezes NIK przyjmuję każdego, kto zgłasza wnioski na temat takiej czy innej kontroli, czy to są ludzie z PiS, PO, SLD czy Konfederacji – powiedział w czwartek prezes NIK Marian Banaś.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymuje swoje stanowisko odrzucające propozycje MEiN dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli. Podtrzymuje też swoje postulaty, m.in. dotyczące powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

W czwartek złożymy wniosek o odtajnienie dyskusji, która miała miejsce w środę podczas tajnych obrad Sejmu - zapowiedział szef klubu KO Cezary Tomczyk. Jego zdaniem na posiedzeniu nie padła żadna niejawna informacja. Jak dodał, był przekonany, że szef KPRM Michał Dworczyk poda się do dymisji.

Klub Lewicy złoży w Sejmie i do premiera wnioski o odtajnienie środowego posiedzenia Sejmu ws. cyberbezpieczeństwa - zapowiedział szef klubu Krzysztof Gawkowski. W jego ocenie posiedzenie to nie powinno być utajnione, gdyż informacje przedstawione przez rząd posłom są dostępne w mediach.

W piątek Senat będzie głosował nad wyborem Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich - poinformowali dziennikarzy po czwartkowym posiedzeniu Konwentu Seniorów marszałek Senatu Tomasz Grodzki i wicemarszałek Marek Pęk (PiS).

Z przykrością obserwujemy wzmożenie ataków personalnych na pracowników i przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli - podkreśliła NIK w czwartkowym oświadczeniu. Najwyższa Izba Kontroli nie podda się presji i będzie kontynuować swoją misję w duchu niezależności - zapowiedziała.

35 proc. - Zjednoczona Prawica, 25 proc. - Polska 2050 i 17 proc. - Koalicja Obywatelska - to wyniki sondażu ośrodka Social Changes dla portalu wPolityce.pl. 10 proc. uzyskała Lewica, a 7 proc. - Konfederacja.

„Kierunek Przyszłość” to rozmowy o propozycjach, które Koalicja Obywatelska, Platformowa Obywatelska ma w programie, ale również ich konsultacje z ludźmi; cztery główne obszary to: klimat, polityka senioralna, zdrowie i przedsiębiorczość – mówił w czwartek w Zielonej Górze szef PO Borys Budka.

Politycy KO, Lewicy i PSL m.in. Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz w liście otwartym ręczą za Sławomira Nowaka, podejrzanego o korupcję ministra w rządzie Donalda Tuska i gwarantują, że do dnia wyroku pozostanie on dyspozycyjny dla organów państwa.

Sąd Apelacyjny w Warszawie odmówił w czwartek wstrzymania wykonania orzeczenia z 2 czerwca br., którym sąd zdecydował, że podejrzany o korupcję Sławomir Nowak powinien wrócić do aresztu śledczego. Wniosek obrony o wstrzymanie decyzji o areszcie został uznany za "niezasadny" – dowiedziała się PAP.

W piątek 18 czerwca upływał orzeczony przez sąd termin wpłaty 1 mln zł poręczenia majątkowego, które miało zapewnić podejrzanemu o korupcję Sławomirowi Nowakowi wolność. "Pieniądze wpłynęły, ale prokurator nie sporządził jednak protokołu przyjęcia poręczenia majątkowego z uwagi na złożony sprzeciw" - podała prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Przedstawiciele Polski i Czech zadeklarowali w czwartek w Pradze chęć zawarcia porozumienia ws. Turowa bez angażowania w to instytucji unijnych. Przekonywali, że możliwość polubownego załatwienia sprawy jest możliwa. Czesi zadeklarowali wycofanie skargi z TSUE po spełnieniu ich warunków przez Polskę.

Prezydent USA Joe Biden po rozmowach z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Genewie w środę poinformował, że powiedział mu, iż Stany Zjednoczone dysponują znaczącymi zasobami w sferze cyberbezpieczeństwa i są gotowe do ich użycia. Zapewnił, że będzie upominać się o uwięzionego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego.

Po genewskim szczycie Biden-Putin publicyści amerykańskich mediów zwracają uwagę przede wszystkim na czerwone linie wyznaczone przez USA w kwestii cyberataków, wskazując że Biden musi być gotowy do ostrej reakcji na agresywne poczynania Moskwy.

Prezydent USA Joe Biden podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży "zdecydowane zerwał ze swoim wprowadzającym zamęt poprzednikiem i przedstawił Amerykę przyjaznym, choć nieufnym sojusznikom" - komentuje w czwartek agencja AP. Według niej podczas szczytu Bidena i prezydenta Rosji w Genewie "fajerwerków nie było".

Spotkanie w Genewie prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina, nie przyniosło "prawie żadnych konkretnych rezultatów" - ocenia w czwartek tygodnik "Spiegel", a opinię tę podziela większość niemieckich komentatorów. Podkreślają oni jednak, że "spotkanie w Genewie sprawiło, że świat stał się bezpieczniejszy".

Komentując szczyt prezydentów USA i Rosji, francuskie media podkreślają, że Joe Biden nie liczył na "reset" w relacjach z Moskwą, zaś Władimir Putin chciał zademonstrować znaczenie swego kraju na arenie międzynarodowej. „Zgodnie z oczekiwaniami niczego niespodziewanego nie ogłoszono”, ale też "na pewno nie doszło do starcia" - wskazują stacje radiowe RFI i France Info.

Zaczyna się znowu dialog - to najczęstszy komentarz w czwartkowej prasie włoskiej po pierwszym spotkaniu prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina w Genewie. Gazety zwracają uwagę na szczególnie wyraźną różnicę zdań w kwestii przestrzegania praw człowieka w Rosji.

Ukrainy ani nie porzucono, ani nie uratowano, wszystko zostaje po staremu - ocenia portal LB.ua wyniki środowego szczytu prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. Z punktu widzenia geopolityki Kijów nic nie stracił, za to dostał potwierdzenie poparcia ze strony USA - pisze agencja Ukrinform.

Niemiecka firma farmaceutyczna Curevac NV poinformowała w środę, że jej będąca w ostatniej fazie prób klinicznych szczepionka przeciwko Covid-19 wykazała skuteczność na poziomie 47 proc. i nie spełniła oczekiwań. Dostawy setek milionów dawek do krajów UE stanęły pod znakiem zapytania.

Prezydent Francji Emmanuel Macron pogratulował w środę swemu rządowi wyboru strategii walki z pandemią Covid-19. Stwierdził jednak, że jeszcze „nic nie jest wygrane” i zachęcił Francuzów do kontynuacji szczepień przeciwko koronawirusowi.

Epidemia koronawirusa "jeszcze się nie skończyła", ale "cofa się w szybkim tempie" – ocenił w czwartek minister zdrowia Francji Olivier Veran. Zapowiedział otwarcie dyskotek i klubów nocnych w lipcu.

Stanisław Zalewski, były więzień Auschwitz, a obecnie prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy" użyty przez niemieckie media - uznał w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Dyrektywa usługowa znajduje zastosowanie do postępowań dyscyplinarnych adwokatów, których wynik może mieć wpływ na dalszą zdolność tych osób do świadczenia usług prawnych - taką opinię wydał w czwartek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej prawnika Donalda Tuska.

Komisja Europejska podczas środowej uroczystości w Madrycie zatwierdziła przygotowany przez rząd Pedro Sancheza plan odbudowy gospodarki Hiszpanii po koronakryzysie.

Dyrektywa usługowa znajduje zastosowanie do postępowań dyscyplinarnych adwokatów, których wynik może mieć wpływ na dalszą zdolność tych osób do świadczenia usług prawnych - taką opinię wydał w czwartek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej prawnika Donalda Tuska.

Od kilku miesięcy w Niderlandach systematycznie rośnie liczba mieszkańców, którzy są zdecydowani, aby zaszczepić się przeciwko COVID-19. Minister zdrowia Hugo de Jonge powiedział portalowi NOS, że jest to efekt skuteczności akcji szczepień, a także „właściwej polityki informacyjnej rządu”.

Rząd Austrii ogłosił w czwartek ponowne otwarcie od 1 lipca dyskotek, które w większości pozostawały zamknięte od marca 2020 roku. Z końcem czerwca zostaną także zniesione ograniczenia liczby uczestników wydarzeń kulturalnych, przestanie obowiązywać godzina policyjna.

Prokurator zażądał w czwartek kary jednego roku pozbawienia wolności, w tym sześciu miesięcy w zawieszeniu i grzywny w wysokości 3750 euro dla byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego w procesie tzw. sprawy Bygmaliona o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2012 roku.

W regionie Uścia nad Łabą, na północnym zachodzie Czech, stwierdzono 12 przypadków bardziej zakaźnego wariantu Delta koronawirusa - poinformował w czwartek szef lokalnego sztabu kryzysowego Jan Schiller. Stan zdrowia chorych jest dobry.

Brytyjska Izba Gmin poparła w środę wieczorem ogłoszone dwa dni wcześniej przez premiera Borisa Johnsona przesunięcie o cztery tygodnie terminu zniesienia restrykcji koronawirusowych w Anglii.

Sachalin jako czwarty region Federacji Rosyjskiej wprowadza obowiązek szczepień przeciwko Covid-19. Zaszczepić się będą musieli pracownicy sfery usług, oświaty i kultury, ochrony zdrowia i opieki społecznej - poinformowały miejscowe władze sanitarne.

416 osób zmarło w Rosji na Covid-19 w ciągu minionej doby - poinformował w czwartek sztab rządowy. To najwyższa dobowa liczba zgonów od 23 marca. Zachorowało w ciągu ostatniej doby 14 057 osób. Najwięcej zakażeń - 6195 - wykryto w Moskwie.

W kolejnej fazie dociekania źródeł pandemii Covid-19 naukowcy powinni się skupić na USA – ocenił w czwartek główny epidemiolog chińskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC) Zeng Guang. Rzecznik MSZ w Pekinie zarzucił natomiast Waszyngtonowi brak przejrzystości.

Zbyt wysoki poziom ozonu w dolnych warstwach antarktycznej atmosfery może być przyczyną dodatkowego wzrostu temperatury na tym obszarze - informuje pismo “Environmental Science & Technology”.

Z pustyni Gobi w północno-zachodnich Chinach wystartował w czwartek rano statek kosmiczny Shenzhou 12 z trzema astronautami, którzy spędzą trzy miesiące na orbicie i wezmą udział w budowie stacji kosmicznej – podała państwowa agencja prasowa Xinhua.

Statek kosmiczny Shenzhou 12 z trzema astronautami na pokładzie z powodzeniem zadokował w czwartek do kluczowego modułu budowanej przez Chiny stacji kosmicznej – podała agencja Xinhua, powołując się na chińską agencję załogowych lotów kosmicznych CMSA.

(PAP Biznes)

asa/ ana/ mfm/

Ostatnie wiadomości