17 czerwca br. odbyło się praktyczne webinarium z cyklu e-KRI pt. „RODO w spółce giełdowej” | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 cze 2021, 13:44

17 czerwca br. odbyło się praktyczne webinarium z cyklu e-KRI pt. „RODO w spółce giełdowej”

Wydarzenie organizowane było przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w partnerstwie z Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy. Podczas webinarium prelegentkami były: Magdalena Golonka (Radca Prawny, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy), Agata Kowalska (Radca Prawny, Partner Zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy), Joanna Toruniewska (Radca Prawny, Of Counsel, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy), a spotkanie prowadzili Magdalena Raczek-Kołodyńska (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Robert Wąchała (Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych).

W pierwszej części spotkania omówiona została wzmożona aktywność Prezesa UODO. Prześledzono kary Prezesa UODO na przestrzeni 3 lat, czynniki mające wpływ na ich wysokość oraz omówiono sposób przygotowania spółki do kontroli. W kolejnej części ekspertki starały się odpowiedzieć na pytanie: Czy RODO jest aż tak istotne w spółce publicznej? Omówiono wówczas zasady postępowania z danymi osobowymi akcjonariuszy uczestniczących stacjonarnie i zdalnie w WZA spółki publicznej, jak zgodnie z RODO prowadzić listy insiderów i listy OPOZ oraz OBZ oraz czy można przekazać dane osobowe do KNF na jego żądanie. Kolejny panel poświęcony był identyfikacji akcjonariuszy. Z tej części można było dowiedzieć się: do czego można wykorzystać dane osobowe uzyskane w drodze identyfikacji akcjonariuszy, jakie obowiązki ciążą na spółce, która pozyskała dane o akcjonariuszach oraz jak chronić dane osobowe akcjonariuszy. Rozmowa zamykająca webinarium dotyczyła RODO w transakcjach M&A spółek publicznych. Ekspertki opowiadały o znaczeniu RODO na etapie due dilligence, wpływie kwestii RODO na cenę transakcji oraz o audycie ochrony danych osobowych po przejęciu firmy.

Czy RODO w spółce giełdowej jest ważne? RODO uregulowało zasady ochrony danych osobowych, bez względu na to jaki podmiot te dane przetwarza. Celem tych regulacji jest m.in.

  • umożliwienie przetwarzania danych jedynie w sytuacjach dopuszczonych przez prawo,
  • ograniczenie zakresu przetwarzanych danych do niezbędnych celów administratora,
  • ustalenie niezbędnego czasu czas ich przechowywania.

- Spółka giełdowa przetwarza szereg danych osobowych związanych z funkcjonowaniem spółki na rynku regulowanym. Są to przede wszystkim dane gromadzone w związku z wykonywaniem przez spółkę obowiązków giełdowych - spółka zobowiązana jest prowadzić listę osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, listę osób, mających znaczny pakiet akcji, insiderów, osób blisko związanych etc. Katalog danych przetwarzanych przez spółkę giełdową często zawiera informacje o stanie majątku danego akcjonariusza. Stąd też obowiązek wprowadzenia procedur i mechanizmów ochrony takich danych jest szalenie ważny! – mówią ekspertki z Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Źródło: Spółka, #SEG

Ostatnie wiadomości