GPW: KOMUNIKAT | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 cze 2021, 18:26

GPW: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zarząd Giełdy informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 14/1835/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu Giełdy polegają na modyfikacji jego postanowień w zakresie odnoszącym się do modelu obowiązków informacyjnych spoczywających na spółkach giełdowych w związku z ich podleganiem zasadom ładu korporacyjnego, przyjętym Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Zgodnie z tą uchwałą nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” - zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r.

Wskazane powyżej zmiany w Regulaminie Giełdy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

W załączeniu tekst Uchwały Nr 14/1835/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy.

kom amp/

Ostatnie wiadomości