GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E1 spółki CAVATINA HOLDING SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
18 cze 2021, 18:00

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E1 spółki CAVATINA HOLDING SA

Uchwała Nr 637/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E1 spółki CAVATINA HOLDING S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 20.500 (dwadzieścia tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii E1 spółki CAVATINA HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości